8 Aralk 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29199

TEBL

Trk Patent Enstits Bakanlndan:

MARKA TESCL BAVURULARINA AT MAL VE HZMETLERN

SINIFLANDIRILMASINA LKN TEBL

(TPE: 2014/2)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile taraf olunan Markalarn Tescili Amacyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararas Snflandrmasna likin Nis Anlamas hkmlerine gre dzenlenen Nis Snflandrmasna uygun olarak, Trk Patent Enstits Bakanl (Enstit)na yaplan marka tescil bavurularnda esas alnacak Mal ve Hizmet Snflandrma Listesini oluturmak ve bu listeye ilikin esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile taraf olunan Markalarn Tescili Amacyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararas Snflandrmasna likin Nis Anlamasna ve 24/6/1995 tarihli ve 556 sayl Markalarn Korunmas Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye dayanlarak hazrlanmtr.

Mal ve hizmet snflandrma listesinin kapsam ve uygulama

MADDE 3 (1) Ekte yer alan Mal ve Hizmet Snflandrma Listesinde, mallar 34, hizmetler 11 snfta toplanmtr.

(2) Bu listede yer alan baz gruplar genel balklar halinde dzenlenmitir. Bu gruplara ilikin genel balklarn, tanmlama kapsamna giren ve ilgili Nis snfnda bulunan mallarn veya hizmetlerin tamamn kapsad kabul edilir.

(3) Bu liste, tm mallar ve hizmetleri kapsar. Herhangi bir genel balk kapsamna girmeyen ve listede belirtilmemi mallara veya hizmetlere marka tescil bavurusunda yer verilmesi durumunda; sz konusu mallar veya hizmetler, listede yer alan, ayn Nis snfnda bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle ayn kapsamda deerlendirilebilir.

(4) 556 sayl Markalarn Korunmas Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen ayn tr maln veya hizmetin tespitinde, bu Tebli ekindeki listede yer alan gruplar esas alnr. Ancak, Enstit marka tescil bavurularnn veya itirazlarn incelenmesi aamalarnda bu gruplar, ayn tr maln veya hizmetin tespitinde daha dar veya farkl mal veya hizmet gruplarn da ierecek ekilde daha geni kapsamda deerlendirebilir.

(5) Enstitye yaplan marka tescil bavurularnda, Ekteki listenin 35 inci snfnda yer alan ve Mterilerin mallar elverili bir ekilde grp satn alabilmeleri iin mallarn* bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan sat maazalar, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri dier yntemler ile salanabilir.) eklinde ifade edilen hizmetlerin yer almas durumunda * ile belirtilen alana mal veya mal gruplar yazlr. Bu alana hizmet ya da hizmet gruplar yazlmaz.

(6) Enstitye yaplan marka tescil bavurularnda, mal ve hizmet listesi olarak bu Tebliin ve yrrlkten kaldrlan tebliin ekindeki listelerin ayn anda ve bir arada yazld durumlarda, mal ve hizmet listesi bu Tebliin ekindeki liste esas alnarak dzenlenir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 4 (1) 4/12/2013 tarihli ve 28841 sayl Resm Gazetede yaymlanan Marka Tescil Bavurularna Ait Mal ve Hizmetlerin Snflandrlmasna likin Tebli (TPE: 2013/2) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 5 (1) Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Trk Patent Enstits Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz