8 Aralık 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29199

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        4 Aralık 2014

        69471265-305-11327

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Aralık 2014 tarihinde Polonya’ya gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              4 Aralık 2014

        68244839-140.02-14-654

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4/12/2014 tarihli ve 69471265-305-11327 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Aralık 2014 tarihinde Polonya’ya gidecek olan Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI