7 Aralk 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29198

TEBL

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

KOLU TESPT KARARI

Karar No : 2014/86

yeri : Yeni Yol Kat Hiz. Org. Ltd. ti.-MCA Bil. l. Sos. Hiz.

n. Tur. Gda Tem. Eit. Tic. Ltd. ti. Ortakl

Reat Mah. 62013 Sok. No:16 Ceren Ap. Kat:1 D: 2

Seyhan/ADANA

SGK Sicil No : 1158622.001

Tespiti steyen : T. Salk- Sendikas

nceleme : Yeni Yol Kat Hiz. Org. Ltd. ti.- MCA Bil. Sos. Hiz. n. Tur. Gda Tem. Eit. Tic. Ltd. ti. Ortaklnda Bakanlmzca yaplan incelemede; hizmet alm szlemesi ile ukurova niversitesi Rektrl Tp Fakltesi Balcal Hastanesi iyerinde sekreterlik, bro ileri ile teknik bakm nitesi destek hizmetlerinin yrtld, bu nedenle yaplan ilerin kollar Ynetmeliinin 10 sra numaral Ticaret, bro, eitim ve gzel sanatlar ikolunda yer ald tespit edilmitir.

Karar: Yeni Yol Kat Hiz.Org. Ltd. ti.-MCA Bil. Sos. Hiz. n. Tur. Gda Tem. Eit. Tic. Ltd. ti. Ortakl ti. iyerinde yrtlen ilerin nitelii itibariyle kollar Ynetmeliinin 10 sra numaral Ticaret, bro, eitim ve gzel sanatlar ikoluna girdiine ve yaplan bu tespitin Resm Gazetede yaymlanmasna 6356 sayl Sendikalar ve Toplu Szlemesi Kanununun 5 inci maddesi gereince karar verilmitir.