7 Aralk 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29198

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

SZLEMEL SUBAY VE ASTSUBAY YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayl Resm Gazetede yaymlanan Szlemeli Subay ve Astsubay Ynetmeliinin 19 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Herhangi bir szleme dnemi sonunda veya ierisinde szlemesi sona erenlere veya feshedilenlere son olarak aldklar net maan 2 katnn hizmet ylyla arpm tutarnda tazminat verilir. Bir tam yldan eksik kalan hizmet srelerinin tazminatlar kst olarak denir. Tazminattan damga vergisi hari vergi kesilmez. Ancak, hizmet yl olarak en fazla dokuz yl esas alnr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesindeki kararnameleri ibaresi onaylar eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan ve ileri Bakan yrtr.