7 Aralk 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29198

YNETMELK

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

KORUNMASI GEREKL TAINMAZ KLTR VARLIKLARININ YAPI

ESASLARI VE DENETMNE DAR YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASI HAKKINDA YNETMELK

MADDE 1 11/6/2005 tarihli ve 25842 sayl Resm Gazetede yaymlanan Korunmas Gerekli Tanmaz Kltr Varlklarnn Yap Esaslar ve Denetimine Dair Ynetmeliin 1 inci maddesinde yer alan bakm ibaresi kaldrlarak, yerine tadilat ve tamirat ibaresi eklenmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 2 nci maddesinde yer alan bakm ibaresi kaldrlarak, yerine tadilat ve tamirat ibaresi eklenmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinde yer alan Koruma Yksek Kurulu, Koruma Blge Kurulu, Koruma Blge Kurulu Mdrl tanmlarndan ve tabiat ibaresi karlm, Onarm n izin belgesi ve Onarm uygunluk belgesi tanmlar aadaki ekilde deitirilmitir.

Onarm n izin belgesi: Tadilat ve tamiratlarn ieriini belirten, uygulamadan nce KUDEB, Koruma Blge Kurulu Mdrl veya Vakflar Genel Mdrl tarafndan verilecek belgeyi,

Onarm uygunluk belgesi: Tadilat ve tamiratlarn onarm n izin belgesine uygun tamamlandna dair Vakflar Genel Mdrl, KUDEB veya Koruma Blge Kurulu Mdrl tarafndan verilecek belgeyi,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 Tanmaz kltr varlklarnn tadilat ve tamiratlarna ilikin uygulamalarda aadaki hususlar geerlidir.

Tadilat ve tamiratlar zgn biim ve malzemeye uygun olarak, Vakflar Genel Mdrlnn, bnyesinde KUDEB kurulmu idarelerin veya ilgili idarelerin bnyesinde KUDEB bulunmamas halinde koruma blge kurulu mdrlnn izin ve denetiminde 11/6/2005 tarihli ve 25842 sayl Resm Gazetede yaymlanan Koruma, Uygulama ve Denetim Brolar, Proje Brolar ile Eitim Birimlerinin Kurulu, zin, alma Usul ve Esaslarna Dair Ynetmelie gre gerekletirilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

Koruma blge kurulunca deerlendirilmesi gerekli projeler, ncelikle imar mevzuatna uygunluu asndan ilgili idarece en ge otuz gn iinde incelenir, uygun bulunanlar idarenin grleriyle birlikte koruma blge kurulu mdrlne gnderilir. Bakanlk ile Vakflar Genel Mdrl, kltr varlklarnn onarmna ynelik hazrladklar rlve, restitsyon, restorasyon projelerini koruma blge kurulunda deerlendirilmek zere dorudan koruma blge kurulu mdrlne gnderir.

Koruma Blge Kurulunca onayl projesine gre tamamlanan uygulamalar iin kullanma izin belgesi, KUDEB bulunan yerlerde KUDEB mdrlnce dzenlenir. KUDEB bulunmayan yerlerde; yapnn inaat ya da onarmnn koruma blge kurulu kararlar dorultusunda yapldnn koruma blge kurulu mdrlnce saptanmasndan sonra, ilgili idare tarafndan kullanma izin belgesi verilir.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Kltr ve Turizm Bakan yrtr.