6 Aralık 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29197

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6094                                                                                              Karar Tarihi: 4/12/2014

Kurul Başkanlığının 3/12/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 28/11/2014 tarih ve 32521522-103.01.03[134-144]-32580 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kent Finansal Kiralama A.Ş.’nin Kent Faktoring A.Ş.’ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin birleşme işlemi neticesinde, Kent Finansal Kiralama A.Ş.’nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine

karar verilmiştir.