6 Aralk 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29197

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 4/12/2014

KARAR NO : 2014/B-K-72

KONU : Trkiye Denizcilik letmeleri A..ye ait

M/T merli Su Tankerinin zelletirilmesi.

zelletirme daresi Bakanl (dare)nca,

zelletirme Yksek Kurulu (YK)nun 30.10.1995 tarih ve 95/81 sayl Karar ile zelletirme stratejisi belirlenen Trkiye Denizcilik letmeleri A.. (irket) tarafndan 4046 sayl Kanunun 4 nc maddesinin son fkrasna istinaden darece verilen yetki erevesinde gerekletirilen, irket mlkiyetindeki M/T merli Su Tankerinin sat yntemiyle zelletirilmesi ihalesine ilikin irket Ynetim Kurulunun 10.11.2014 tarih ve 562/178 no.lu karar ile kabul edilen ve irketin 18.11.2014 tarih ve 6026 sayl yazs ile dareye gnderilen ihaleye ilikin dokmanlarn incelenmesi sonucunda,

1. hale Komisyonunca irket mlkiyetinde bulunan M/T merli Su Tankerinin,

109.000.- (Yzdokuzbin) ABD Dolar bedelle en yksek teklifi veren Kocaeli Denizcilik Ticaret San. ti.ye (H.brahim TRKKLES) hale artnamesi erevesinde satlmasna, Kocaeli Denizcilik Ticaret San. ti.nin (H.brahim TRKKLES) szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn irket lehine irat kaydedilmesine,

107.000.- (Yzyedibin) ABD Dolar bedelle ikinci teklifi veren Tuncay ETNe hale artnamesi erevesinde satlmasna, Tuncay ETNin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn irket lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

dair verilen Kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereklerinin ve sata konu varln devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda irket tarafndan yerine getirilmesine

YKnn 13.01.1998 tarih, 98/03 sayl Karar ile verilen yetkiye istinaden karar verilmitir.