6 Aralk 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29197

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 4/12/2014

KARAR NO : 2014/B-K-71

KONU : Tanmaz zelletirilmesi

zelletirme daresi Bakanlnca;

1. tta Gayrimenkul A..ye ait, Mula ili, Milas ilesi, Haytl Mahallesi, 584 ada, 9 no.lu parseldeki 407,00 m2 yzlml Trafo Alan imarl tanmazn 4046 sayl Kanun hkmleri erevesinde Sat yntemi ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

Sata konu tanmazn, zelletirme ihalesinde 601.000 (Altyzbirbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren zan Otelcilik Turizm Ticaret ve naat A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, zan Otelcilik Turizm Ticaret ve naat A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 571.000.- (Beyzyetmibirbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Titiz amarhane Petrol rnleri Otomotiv Tekstil Turizm thalat hracat Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.ne hale artnamesi erevesinde satlmasna, Titiz amarhane Petrol rnleri Otomotiv Tekstil Turizm thalat hracat Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilikin verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu varln devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine

zelletirme Yksek Kurulunun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.