6 Aralk 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29197

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 4/12/2014

KARAR NO : 2014/B-K-70

KONU : Tanmaz zelletirilmesi

zelletirme daresi Bakanlnca;

1. tta Gayrimenkul A..ye ait, stanbul ili, Kartal ilesi, Yukar Mahallesi, 2274 ada, 400 no.lu parseldeki 170,00 m2 yzlml Konut, Ticaret, Yol imarl tanmazn 4046 sayl Kanun hkmleri erevesinde Sat yntemi ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

Sata konu tanmazn zelletirme ihalesinde 266.000 (kiyzaltmaltbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Gayrimenkul Yatrm Ortakl A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Gayrimenkul Yatrm Ortakl A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilikin verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu varln devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine

zelletirme Yksek Kurulunun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.