6 Aralık 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29197

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/4/2012 tarihli ve 28256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Malî İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 33) GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.