5 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29196

TEBL

Maliye Bakanlndan:

6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESNN

UYGULAMASINA DAR TEBL

(ARA MUAYENELERNE DAR)

(SER NO: 2)

11/9/2014 tarihli ve Mkerrer 29116 sayl Resm Gazetede yaymlanan 6552 sayl Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas ile Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmasna Dair Kanunun geici 2 nci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdii yetkiye istinaden 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayl Bakanlar Kurulu Karar 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle girmitir.

Sz konusu Kararnamenin eki Kararn Bavuru ve ilk taksit deme sreleri balkl 1 inci maddesinin nc fkrasnda (3) 6552 sayl Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine kadar uzatlmtr. hkmne yer verilmitir.

Bilindii zere, 6552 sayl Kanunun 79 uncu maddesinde, bu Kanunun yaymland tarih itibaryla 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu uyarnca ara muayenesi yaptrmalar gerektii halde muayenelerini sresinde yaptrmam olanlarn, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dhil) ara muayenelerini yaptrmalar ve anlan Kanunun 35 inci maddesi uyarnca muayene sresi geirilen her ay ve kesri iin tahsili gereken %5 fazla yerine Kanunun yaymland tarihe kadar Y-FE aylk deiim oranlar, bu Kanunun yaymland tarihten (yaymland ay dhil) ara muayenelerinin yapld tarihe kadar her ay ve kesri iin aylk %1 oran esas alnarak hesaplanacak tutar demeleri artyla %5 fazlalarn tahsilinden vazgeilecei hkme balanmtr.

Buna gre, 6552 sayl Kanunun yaymland tarih itibaryla, 2918 sayl Kanun uyarnca ara muayenelerini yaptrmalar gerektii halde muayenelerini sresinde yaptramam olan ara sahiplerinin, 6552 sayl Kanunun 79 uncu maddesiyle getirilen dzenlemelerden yararlanmasna ynelik sre 30/6/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatlmtr.

Tebli olunur.