5 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29196

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK GENEL TEBL

(GMRK LEMLER)

(SER NO: 119)

Ama ve Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin ama ve kapsam, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No: 441) ile 2014 yl iin yeniden deerleme oran % 10,11 (on virgl on bir) olarak tespit edilmi olduundan, 4458 sayl Gmrk Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan 4458 sayl Gmrk Kanununun Baz Maddelerinin Uygulanmas Hakknda Kararn 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin 224 nc, 500 nc, 519 uncu ve 584 nc maddelerinde yer alan tutarlarn yeniden belirlenmesidir.

4458 Sayl Gmrk Kanununda Yer Alan Usulszlk Cezasnn Yeniden Belirlenmesi

MADDE 2 (1) 4458 sayl Gmrk Kanununun 241 inci maddesinin birinci fkrasnda belirtilen usulszlk cezas 85,00 TL olarak uygulanr.

4458 Sayl Gmrk Kanununun Baz Maddelerinin Uygulanmas Hakknda Kararda Yer Alan alma cretlerinin Yeniden Belirlenmesi

MADDE 3 (1) 4458 sayl Gmrk Kanununun Baz Maddelerinin Uygulanmas Hakknda Kararn 122 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen fazla alma creti ihracat iin 7,48 TL, dier ilemler iin 17,95 TL, (b) bendinde belirtilen Trk plakal kamyonlar iin fazla alma creti kamyon bana ihracat iin 17,95 TL, dier ilemler iin 28,43 TL olarak uygulanr.

Gmrk Ynetmeliinde Yer Alan Tutarlarn Yeniden Belirlenmesi

MADDE 4 (1) Gmrk Ynetmeliinin;

a) 224 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen tutar 5.721.866,15 TL,

b) 500 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen tutar 147.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 746.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 746.000,00 TL,

c) 519 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen tutar 1.497.169,73 TL, (2) numaral alt bendinde belirtilen tutar 524.009,40 TL, (3) numaral alt bendinde belirtilen tutar 224.575,46 TL,

) 584 nc maddesinde belirtilen usulszlk cezas 85,00 TL

olarak uygulanr.

Yrrlk

MADDE 5 (1) Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.