4 Aralk 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29195

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

DOAL EK SOANLARININ 2015 YILI HRACAT

LSTES HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2014/56)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, 2015 yl iin doadan toplanarak ihracat yasak olan iek soanlarnn familyalar, cinsleri ve trleri; doa ve retim olarak kotayla snrlandrlan iek soanlarnn familyalar, cinsleri, trleri, ihracat miktarlar ve evre lleri ile ihracat retimden serbest olan iek soanlarnn familyalar, cinsleri ve trlerini belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayl Resm Gazetede yaymlanan Doal iek Soanlarnn retimi, Doadan Toplanmas ve hracatna likin Ynetmeliin 8 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) BGEM: Bitkisel retim Genel Mdrln,

c) CITES: Nesli Tehlike Altnda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Trlerinin Uluslararas Ticaretine likin Szlemeyi,

) Danma Komitesi: Ynetmeliin 9 uncu maddesinde belirtilen kurulu temsilcilerinden oluan komiteyi,

d) Doal iek soan: Herhangi bir slah yntemiyle slah edilmi ve doal trlerinden farkllatrlm olan iek soanlar hari, doada bulunan baz bitki trlerinin yumru, rizom, pene ve soanlarn,

e) Doal iek Soanlar Uzman Komisyonu: Ynetmeliin 11 inci maddesinde belirtilen, konu ile ilgili aratrmac ve bilim adamlarndan Bakanlka oluturulan komisyonu,

f) Firma: Bakanlka belirlenen doal iek soan trlerini doadan toplayarak veya reterek yurtdnda pazarlayan kuruluu,

g) GTP numaras: Gmrk tarife ve istatistik pozisyonu numarasn,

) l mdrl: Bakanlk il mdrlklerini,

h) Kontenjan: Bakanlka ilan edilen trler iin belirlenen toplam kotann, ihracat yeterlilii alm firmalara kilogram veya adet olarak tahsis edilen miktarlarn,

) Kota: Bakanlka ilan edilen, Trkiyeden yllk olarak ihra edilebilecek trlere ait doal iek soanlarnn kilogram veya adet olarak azami miktarlarn,

i) Tablo: Ek-1de yer alan 2015 Yl Doal iek Soanlarnn hracat Listesi Tablosunu,

j) Teknik Komite: Ynetmeliin 10 uncu maddesinde belirtilen kurulu temsilcilerinden oluan komiteyi,

k) Ynetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayl Resm Gazetede yaymlanan Doal iek Soanlarnn retimi, Doadan Toplanmas ve hracatna likin Ynetmelii,

ifade eder.

Uygulama

MADDE 4 (1) 2015 ylnda doadan toplanarak ihracat yasak olan iek soanlarnn familyalar, cinsleri ve trleri, doa ve retim olarak kotayla snrlandrlan iek soanlarnn familyalar, cinsleri ve trleri, ihracat miktarlar ve evre lleri ile ihracat retimden serbest olan iek soanlarnn familyalar, cinsleri ve trleri Ek-1de yer alan tabloda gsterilmitir.

a) Tablonun (I) numaral stununda yer alan trlerin ihracat yasaktr. 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayl Resm Gazetede yaymlanan hrac Yasak ve n zne Bal Mallara likin Tebli (hracat 96/31) gereince; GTP numaras 0714 90120012, 0714 90180012 ve 1106 20900011 olan Orchidaceae (salep) familyas trlerinin yumru ve droglarnn da (toz, tablet ve her trl formda) ihracat yasaktr.

b) Tablonun (II) numaral stununda yer alan trlerin firmalar baznda ihracat kontenjan, Teknik Komite tarafndan tespit edilir ve Bakanlka uygun grld takdirde yrrle konulur. Tespit edilen ihracat kontenjanlar Bakanlk tarafndan firmalara bildirilir. Bu Tebli kapsamndaki tm trlerin firmalar arasnda kontenjan devri yaplamaz.

c) Firmalar, Tablonun (II) numaral stununda yer alan trlere ait doa kontenjanlarn, Orman ve Su leri Bakanl, Orman Genel Mdrl tara tekilat ve/veya il mdrlnce dzenlenecek Menei Belgesi karlnda doadan; retim kontenjanlarn ise il mdrlnce verilen Hasat Belgesi karlnda, kendilerine kaytl tarlalardan veya kendi adlarna szleme yaplm iftilere ait tarlalardan temin ederler.

) Tablonun her stununda yer alan trlerin aksamlarnn (yaprak, tohum, iek, yumru ve benzeri) ihra edilebilmesi iin Bakanlktan ihra msaadesi alnmas arttr.

d) Tablonun (III) numaral stunundaki kltre alnan trlere, il mdrlnden alnan Hasat Belgesine istinaden, Lilium candidum, Iris tuberosum, Calla aethiopica, Polyanthus tuberosa, Fritillaria persica trleri iin il mdrlnce ihra izni verilir.

e) Bu Tebli kapsamndaki trlerin soanlar ve yeil aksam; karayolu alan, yeni baraj gl tesis edilecek olan, maden iletme sahalar, yeni iskna alan alanlar ile tapulu arazilerden sklebilir veya biilebilir. Bunun iin sahann bu kabil bir alan olduunun ilgili Devlet kurulularnca kantlanmas, sklecek veya biilecek miktar ile saha tayininin ise il mdrlnce yaplmas ve bunlarn resmi belgelerle tespit edilmesi gerekir. l mdrl tarafndan belgelenen bu soanlar yurt iinde retim iin ana materyali olarak kullanlabilir.

(2) Kltr yaplan ve herhangi bir slah metoduyla slah edilmi ve doal trlerinden farkllatrlm tr ve eitler hari olmak zere, bu Tebli kapsamnda yer alan doal iek soanlarnn re-eksport amal ithalat ve ihracat izinleri BGEMin yetkisindedir.

Doal iek soanlarnn GTP numaras

MADDE 5 (1) Doal iek soanlarnn GTP numaras 0601 10901000dr.

Kstlama ve yasaklamalar

MADDE 6 (1) Aada belirtilen yerlerde, populasyonlarn durumu ve mnavebe esaslarna gre belirlenen trlerde skm yaplmas yasaktr.

a) Isparta-Mula il snrlar ierisinden Cyclamen trlerinin toplanmas yasaktr.

b) Antalya li Manavgat lesi Taal Beldesi ve brad lesi snrlar ierisinde Galanthus elwesii skm yasaktr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 7 (1) 21/12/2013 tarihli ve 28858 sayl Resm Gazetede yaymlanan Doal iek Soanlarnn 2014 Yl hracat Listesi Hakknda Tebli (Tebli No: 2013/61) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz