4 Aralık 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29195

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        1 Aralık 2014

        69471265-305-11193

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 4 Aralık 2014 tarihinden itibaren Karadağ ve Yunanistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              1 Aralık 2014

       68244839-140.03-313-646

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 1/12/2014 tarihli ve 69471265-305-11193 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Aralık 2014 tarihinden itibaren Karadağ ve Yunanistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI