3 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29194

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        1 Aralık 2014

        69471265-305-11191

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 24/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10919 sayılı yazımız.

                         b) 24/11/2014 tarihli ve 68244839-140.03-303-630 sayılı yazınız.

             İkinci Sağlık Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 26 Kasım 2014 tarihinde İran’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU, program değişikliği nedeniyle İran’a gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              1 Aralık 2014

         68244839-140.04-7-647

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 24/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10919 sayılı yazınız.

                         b) 24/11/2014 tarihli ve 68244839-140.03-303-630 sayılı yazımız.

                         c) 1/12/2014 tarihli ve 69471265-305-11191 sayılı yazınız.

             İkinci Sağlık Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 26 Kasım 2014 tarihinde İran’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun program değişikliği nedeniyle İran’a gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI