3 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29194

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        1 Aralık 2014

        69471265-305-11159

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Afganistan için Londra Konferansına katılmak üzere; 2 Aralık 2014 tarihinden itibaren İngiltere ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              1 Aralık 2014

       68244839-140.03-310-642

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 1/12/2014 tarihli ve 69471265-305-11159 sayılı yazınız.

Afganistan için Londra Konferansına katılmak üzere, 2 Aralık 2014 tarihinden itibaren İngiltere ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI