3 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29194

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        1 Aralık 2014

        69471265-305-11190

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren Belçika, İsviçre ve Yunanistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              1 Aralık 2014

       68244839-140.03-311-644

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 1/12/2014 tarihli ve 69471265-305-11190 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren Belçika, İsviçre ve Yunanistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI