3 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29194

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        1 Aralık 2014

        69471265-305-11158

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Bilim ve Teknoloji Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 2 Aralık 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              1 Aralık 2014

       68244839-140.03-309-641

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 1/12/2014 tarihli ve 69471265-305-11158 sayılı yazınız.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Bilim ve Teknoloji Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 2 Aralık 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI