3 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29194

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6089                                                                                        Karar Tarihi: 28/11/2014

Kurul Başkanlığının 27/11/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 24/11/2014 tarih ve 32521522-104.01.03[136-11]-32073 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Scania Finansman A.Ş.’nin Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.’ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin birleşme işlemi neticesinde, Scania Finansman A.Ş.’nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine

karar verilmiştir.