3 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29194

YNETMELK

Uak niversitesinden:

UAK NVERSTES FEN BLMLER ENSTTS LSANSST

ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 9/6/2012 tarihli ve 28318 sayl Resm Gazetede yaymlanan Uak niversitesi Fen Bilimleri Enstits Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 24 nc maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin ikinci fkras aadaki gibi deitirilmitir.

(2) rencilerin doktora programlarndan mezuniyetlerinde, doktora tez savunma snavna girebilmesi iin Enstit Kurulunun belirleyecei dergilerde doktora tezinden hazrlanm en az bir makalesinin yaynlanm, kabulnn alnm veya DOI (Digital Object Identifier) numarasnn alnm olmas gerekir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Uak niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

9/6/2012

28318