1 Aralık 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29192

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          28 Kasım 2014

        69471265-305-11140

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

13. Berlin Güvenlik Konferansına katılmak üzere; 1 Aralık 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                28 Kasım 2014

       68244839-140.03-307-638

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 28/11/2014 tarihli ve 69471265-305-11140 sayılı yazınız.

13. Berlin Güvenlik Konferansına katılmak üzere, 1 Aralık 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI