30 Kasm 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29191

YNETMELK

Bartn niversitesinden:

BARTIN NVERSTES LSANSST ETM-RETM VE SINAV

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 15/8/2014 tarihli ve 29089 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bartn niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 14 nc maddesinin birinci fkrasnn birinci paragraf ve (c) bendinin (1) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

Adaylar ilan edilen bavuru sresi iinde en fazla iki programa ahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda, istenilen belgelerin rnei ile Enstitye bavurabilir. Kesin kayt hakk kazanan adaylardan belgelerin asllar veya onayl rnekleri istenir. Adayn bavurduu lisansst programn trne gre aadaki koullar tamas gerekir.

1) Lisans veya tezli yksek lisans diplomasna sahip olmak, yurt dndan alnm lisans veya yksek lisans diplomalarnn denkliini YKe onaylatm olmak, hazrlk snflar hari en az on dnem sreli tp, di hekimlii ve veteriner faklteleri lisans diplomasna, eczaclk ve fen fakltesi lisans veya yksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta dzenlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmak gerekir. Lisans derecesiyle doktora programna bavuranlarn lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4 zerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalar gerekir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Tezli yksek lisans renimine kabulde baar notu; ALES standart puannn %50si, lisans genel not ortalamasnn %20si, yazl snav puannn %20si ve YDS veya edeerindeki yabanc dil puannn %10u alnarak hesaplanr. Tezsiz yksek lisans renimine kabulde baar notu; lisans genel not ortalamasnn %50si ve yazl snav puannn %50si alnarak hesaplanr. Tezli ve tezsiz yksek lisans yazl snav, 100 tam not zerinden deerlendirilir ve snav notu 60n altnda olan adaylar baarsz kabul edilir. Yaplan deerlendirmede, 100 puan zerinden en az 60 puan alanlar, baar puanlarna gre sralanarak kontenjan dhilinde yksek lisans programlarna kabul edilir. Yabanc uyruklu rencilerde tezli ve tezsiz yksek lisans yazl snav, 100 tam not zerinden deerlendirilir ve snav notu 50nin altnda olan adaylar baarsz kabul edilir. Yaplan deerlendirmede, 100 puan zerinden en az 50 puan alanlar, baar puanlarna gre sralanarak kontenjan dhilinde yksek lisans programlarna kabul edilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Ynetmeliin 15 inci maddesindeki giri snavlarnda baarl olan ve adlar ilgili retim programnn kontenjan dikkate alnarak mdrlke yaplan ilandaki asl aday listesinde yer alan renci adaylarnn, kendilerinden istenen bilgi ve belgelerin asl veya onayl rneklerini ilanda belirtilen sre iinde Enstitye teslim ederek sadece bir programa kesin kaytlarn yaptrmalar gerekir. niversite isterse yedek aday listesi de belirleyebilir. Belirtilen sre iinde kaydn yaptrmayanlarn yerine yedek listedeki renci adaylarnn, sra ile Enstitnn belirleyecei takvim erevesinde kaytlar alnr. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar kayt yaptrmayanlar haklarn kaybetmi saylr.

(2) rencilerin; ders ve tez aamasnda her dnem, akademik takvimde belirlenen sre iinde, renci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders seimini yaparak danman ve anabilim/anasanat dal bakannca onayl ktlarn anabilim dal bakanlna teslim etmeleri, anabilim dal bakanlnca da en ge 15 gn iinde Enstitye teslim edilmesi gerekir. Ders kayd yaptrlmayan dnem, retim sresine dhildir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 23 (1) renciler, her dnemin balangcnda ve akademik takvimde belirtilen gnlerde danmann uygun grn almak artyla o dnemin eitim programnda mevcut olan baka dersleri programlarna ekleyebilir veya devam etmekte olduklar dersleri silebilir. Lisansst eitim rencileri bulunduu dneme ait gerekli 30 krediyi aldktan sonra alttan kalan kredilerini tamamlamak zere derse kadar alabilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 34 (1) Genel not ortalamas, rencinin lisansst programa kabul ediliinden itibaren alm olduu ve bu lisansst programda geerli olan derslerin tm dikkate alnarak hesaplanr. Tezli ve tezsiz yksek lisans rencilerinin tm derslerini tamamlayabilmesi iin genel not ortalamalarnn 100 tam not zerinden en az 75 (4.00 zerinden en az 2.50), doktora rencilerinin aldklar tm derslerinin genel not ortalamas 100 tam not zerinden en az 80 (4.00 zerinden en az 3.00) olmas gerekir. Bu ortalamalar tutturamayan rencilere, asgari not ortalamasn salayncaya kadar danmanlar tarafndan not ortalamasnn dk olduu dersler veya bu derslerin yerine dier semeli veya zorunlu derslerden aldrlr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin drdnc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Jri toplantlar eksik yeli yaplamaz. Katlamayan jri yesinin yerine yedek ye arlr. lan edilen gnde yaplamayan jri toplants iin durum bir tutanakla belirlenerek Enstitye bildirilir ve en ge on be gn iinde ikinci bir toplant gn belirlenir. Tez savunmasnn bu snavna girmeyen renci ile ilgili durum snav jrisinin tutana ile Enstitye bildirilir ve ilgili renci mteakip dnemlerde kaydn yaptrarak, tez savunma snavna yeniden alnr. Tez snav; tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. lgili anabilim/anasanat dal kurulunun nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun karar ile tez snavna sergi, gsteri, performans ve benzeri oturum da eklenebilir.

(5) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri, tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar Enstit anabilim/anasanat dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen renci ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, tez ile ilgili artlar yerine getirmek ve snavlara katlmak hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik stats devam eder.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin beinci ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi, altnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(5) Yeterlik snavna girmeyen veya girip de snavda baarsz olan renci, bir sonraki dnemde tekrar snava alnr. Bu snavda da baarsz olan renci, mteakip dnemlerde yeniden snava alnr.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmi ve uzmanlk alan, danmanlk ve seminer hari en az yedi dersini baaryla tamamlam bir renci, dnem balamadan en az on gn iinde bavurmak kouluyla Enstit anabilim/anasanat dal kurulunun nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile tezli veya tezsiz yksek lisans programna geebilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 52 nci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Jri toplantlar eksik yeli yaplamaz. Katlamayan jri yesinin yerine yedek ye arlr. lan edilen gnde yaplamayan jri toplants iin durum bir tutanakla belirlenerek Enstitye bildirilir ve en ge on be gn iinde ikinci bir toplant gn belirlenir. kinci kez toplanamayan jriler konusunda Enstit Ynetim Kurulu kararna gre ilem yaplr. Tez savunma snavna girmeyen rencinin durumu snav jrisinin tutana ile Enstitye bildirilir ve ilgili renci mteakip dnemlerde kaydn yaptrarak, tez savunma snavna yeniden alnr. Tez snav; tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Tez snav dinleyicilere ak olarak yaplabilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 65 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 65 (1) Uzmanlk alan dersi haftalk ders programnda gsterilir.

(2) Uzmanlk alan dersi, her bir renci iin haftalk drt saat olarak verilir. Danman, birden fazla renciye uzmanlk alan dersi verebilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi 6/2/2013 tarihinden nce tezsiz yksek lisans programlarna kaytl olan renciler hakknda uygulanmaz.

MADDE 11 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 12 Bu Ynetmelik hkmlerini Bartn niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

15/8/2014

29089