30 Kasm 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29191

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

TAKSMETRE MUAYENE YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Taksimetre Muayene Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi, aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Damga: Muayene servisleri tarafndan muayene sonucu uygun olduu anlalan taksimetrenin, ayarlarna mdahale edilebilecek tm noktalarna, muayene ilemleri tamamlandktan sonra geri dnmsz olarak bir kez kullanlabilen, kartldnda tahrip olan ve zerinde bu Ynetmelik hkmlerinin gerektirdii bilgileri tayan kelebek mhrleme sistemini,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin nc fkras, aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) lk muayenenin geerlilik sresi iki yldr. Birinci fkrann (a) bendine gre ilk muayenesi yaplm taksimetrelerin taksiye montajnn yaplmas halinde ilk muayene geerlilik sresine baklmakszn muayene servislerince muayenesi en ge i gn ierisinde yaplr. Muayene servisleri tarafndan muayenesi yaplmayan taksimetreler taksilerde kullanlamaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin sekizinci fkras, aadaki ekilde deitirilmitir.

(8) Tarife deiikliklerinde ise ilgili kurum/kurulular tarafndan tarifenin yaymlanp, tamir-ayar servisleri tarafndan taksimetrelere tarife yklemesi yapldktan sonra en ge on be gn ierisinde periyodik muayenesi muayene servislerine yaptrlr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin beinci fkras, aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Damgalamada kelebek mhr kullanlmal, balant eleman elik tel olmal ve taksimetrelerin tm marka ve modellerine uygulanabilmelidir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fkras, aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Servis, taksilerde kullanlan tm marka ve model taksimetrelerin muayenelerini bu Ynetmelik hkmlerine gre gerekletirmekle ykmldr.

(2) Servis, bavuruda ibraz ettii iaretlemeleri ieren tek tip damga dnda damga kullanamaz.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinden bir ay sonra yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.