29 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29190

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

MLL SAVUNMA BAKANLII AKARYAKIT KMAL VE NATO POL

TESSLER LETME BAKANLII PERSONEL GREVDE

YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 19/11/2005 tarihli ve 25998 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Savunma Bakanl Akaryakt kmal ve NATO POL Tesisleri letme Bakanl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (2) numaral alt bendinde geen (f) bendinin ibaresi (d) bendinin olarak, ayn fkrann (e) bendinin (3) numaral alt bendinde geen (f) bendinin ibaresi (d) bendinin olarak, ayn fkrann () bendinin (2) numaral alt bendinde geen (f) bendinin ibaresi (d) bendinin olarak, ayn fkrann (k) bendinin (2) numaral alt bendinde geen (f) bendinin ibaresi (d) bendinin olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakanl Akaryakt kmal ve NATO POL Tesisleri letme Bakan yrtr.