29 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29190

YNETMELK

Ondokuz Mays niversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS NVERSTES LSANSST ETM-RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 21/4/2013 tarihli ve 28625 sayl Resm Gazete de yaymlanan Ondokuz Mays niversitesi Lisansst Eitim-retim Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (j) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

j) kinci danman: Lisansst program rencisinin tez/sanatta yeterlik almasnn gerektirdii durumlarda birinci danman tarafndan nerilen ve enstit ynetim kurulunca atanan ilgili anabilim dal dnda ya da baka bir yksekretim kurumunda grevli retim yesini, doktoral retim grevlisini veya niversite dnda alan doktoral aratrmacy,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 (1) Enstitde retim Trke, Trke ve yabanc dil birlikte veya yabanc bir dilde yaplabilir. Anabilim/anasanat dalnda program dilinin belirlenmesi, anabilim/anasanat dal akademik kurulunun gr alndktan sonra anabilim/anasanat dal bakanlnn teklifi, enstit kurulunun nerisi ve Senato karar ile gerekletirilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkrasnn () bendinin (1) numaral alt bendi ve (d) ve (e) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

1) Tezli yksek lisans programlar iin en az 55 ALES puanna, Doktora programlar iin yksek lisans yapm veya hazrlk snflar hari en az 10 yaryl sreli faklte diplomasna sahip olanlarn en az 55 ALES puanna, hazrlk snflar hari on yaryldan daha ksa sreli lisans diplomasyla bavuracaklarn ise en az 75 ALES puanna ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasna, tezsiz yksek lisans diplomasna sahip olup lisans derecesi ile btnleik doktora programna bavuracaklarn ise en az 70 ALES puanna ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasna, Sanatta yeterlik almasna bavuracak adaylardan yksek lisans yapm olanlarn, gzel sanatlar ile konservatuar anasanat dallar hari, szel puan trnde en az 55 ALES puanna, lisans mezunu olanlarn ise en az 80 ALES puanna ve en az drt zerinden 3,00 veya 100 zerinden 80 lisans mezuniyet not ortalamasna sahip olmas gerekir.

d) Eitim dili, yabanc bir dil olan lisansst programlarda; renim greceklerin yabanc dilde YDSden en az 65 puan veya SYM tarafndan edeerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavndan bu puanlara edeer bir puan almalar gerekir. Lisans veya yksek lisans renimlerini renim grecekleri yabanc dilde eitim yapan bir blmde tamamlayanlarda bu art aranmaz.

e) Doktora/sanatta yeterlik almas programlarna bavuranlarn, anadilleri dnda ngilizce, Almanca, Franszca, talyanca, spanyolca, Rusa, Arapa, ince, Japonca, Farsa dillerinden birinden YDSden en az 55 puan veya SYM Ynetim Kurulu tarafndan edeerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavndan bu puana edeer bir puan alnmas zorunludur. Bilim alan yabanc dille ilgili olan adaylarn renim grecekleri yabanc dil dnda baka bir yabanc dilden gerekli dil puan almas gerekir. Bilim alan yabanc dille ilgili adaylarn dndakiler lisans eitimlerini yukarda saylan dillerden birisinde yapanlardan bu art aranmaz.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (b), (c), (d) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Tezli yksek lisans programlarna renci kabulndeki deerlendirmede, ALES puannn %50si, lisans not ortalamasnn %40 ve yabanc dil puannn %10u alnarak toplanr. Bu toplamn en az 60 puan olmas gerekir. Anadilleri dnda ngilizce, Almanca, Franszca, talyanca, spanyolca, Rusa, Arapa, ince, Japonca, Farsa dillerinden birinden YDSden veya SYM tarafndan edeerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavndan yabanc dil belgesi bulunmayan adaylarn, yabanc dil puan sfr kabul edilerek hesaplama yaplr. Bu taban puann stndeki adaylar, en yksek puandan itibaren sralanarak ilan edilen kontenjanlara gre ilgili programlara yerletirilir. Puan eitlii durumunda ALES puan yksek olan aday tercih edilir.

c) Yabanc diller anabilim dalndaki bilim dallarnda bilim dal dndaki ikinci bir yabanc dilde YDSden veya SYM tarafndan edeerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavndan yabanc dil belgesi bulunmayan adaylarn, yabanc dil puan sfr kabul edilerek hesaplama yaplr.

d) Doktora programlarna renci kabulndeki deerlendirmede; ALES puannn %50si, lisans not ortalamasnn %30u ve mlakat sonucunun %20si alnarak toplanr. Bu toplamn en az 65 olmas gerekir. Bu taban puann stndeki adaylar, en yksek puandan itibaren sralanarak ilan edilen kontenjanlara gre ilgili programlara yerletirilir. Puan eitlii durumunda ALES puan yksek olan aday tercih edilir. Mlakattan 50 puann altnda alan adaylar baarsz kabul edilir.

f) Yksek lisans n inceleme ve doktora mlakat jrisi iin enstit ynetim kurulu, enstit mdrnn ilgili anabilim dalndan nerecei en az be retim yesi arasndan asl ve bir yedek ye belirler.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) ki yaryl st ste veya aralkl olarak kez kaydn yenilemeyen veya devamszlk nedeniyle baarsz bulunan ya da savunma snavndan sonra verilen ek srenin iki kat kadar sre ierisinde tekrar savunma snava girmeyen renciler bir havuzda toplanr. Havuza alnan rencilerin danmanlarnn grevleri sona erer ve rencilik haklarndan yararlandrlmazlar.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) retim yesi yetitirme program kapsamnda veya yatay geile gelen rencilerden yksek lisans programnda tez aamasnda olanlar ile doktora programnda yeterlik snavnda baarl olanlarda bu maddenin drdnc fkrasndaki art aranmaz.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Lisansst renci, baarsz olduu dersleri tekrar almak ve baarmak zorundadr. Devam koulunu yerine getirmi olup baarszlktan dolay tekrar alnan dersler iin devam art aranmaz.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Bir dersteki baar durumu ders baar notu ile belirlenir. Ders baar notu, rencinin yaryl iinde ara snavlar, uygulamal almalar, devler gibi almalarda gsterdii baar ve yaryl snavnn birlikte deerlendirilmesi ile elde edilir. Ara snavn veya bu snav yerine saylan devlerin %40 ve yaryl snav puannn da %60 toplanmak suretiyle rencinin baar notu hesaplanr. Bir dersten baarl saylabilmek iin yl/yaryl sonu veya btnleme snav puannn en az 60 olmas gerekir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tezli yksek lisans program 24 ulusal kredi ve 120 AKTSden az olmamak kouluyla en az yedi ders, seminer ve tez/sanat almasn ieren zel konulu derslerden oluur.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesinin sekizinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(8) Belirlenen srelerde tez savunma snavlarna girmeyen rencinin durumu baarsz olarak deerlendirilir. Bu renciler bir havuzda toplanr. Havuza alnan rencilerin danmanlarnn grevleri son bulur ve rencilik haklarndan yararlandrlmazlar.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Doktora program, yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin 24 ulusal kredi ve 180 AKTS den az olmamak kouluyla en az yedi ders, seminer ve tez almasndan; lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin 44 ulusal kredi ve 240 AKTS den az olmamak kouluyla en az 15 ders, iki seminer ve tez almasndan oluur.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesinin dokuzuncu fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(9) Belirlenen srelerde tez savunma snavlarna girmeyen rencinin durumu baarsz olarak deerlendirilir. Bu renciler bir havuzda toplanr. Havuza alnan rencilerin danmanlarnn grevleri sona erer ve rencilik haklarndan yararlandrlmazlar.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Sanatta yeterlik program, yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler ile konservatuar, sanat ve tasarm fakltesi ve gzel sanatlar fakltesi mezunu renciler iin 24 ulusal kredi ve 180 AKTS den az olmamak kouluyla en az yedi ders, en az bir seminer ve tez/sanat almasndan; lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin 44 ulusal kredi ve 240 AKTS den az olmamak kouluyla en az 15 ders, iki seminer ve tez/sanat almasndan oluur.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 50 nci maddesinin onikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(12) Belirlenen srelerde tez savunma snavlarna girmeyen rencinin durumu baarsz olarak deerlendirilir. Bu renciler bir havuzda toplanr. Havuza alnan rencilerin danmanlarnn grevleri sona erer ve rencilik haklarndan yararlandrlmazlar.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 51 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Diploma zerinde rencinin izlemi olduu ilgili anabilim/anasanat dalndaki programn YK tarafndan onaylanm ad bulunur.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 53 nc maddesinin nc fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Yksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarndaki rencilere, ilk dnem dahil, maddi ve ailevi nedenlerle izin verilebilir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi hkmleri 6/2/2013 tarihinden nce tezsiz yksek lisans programlarna kaytl olan veya mezun olan renciler hakknda uygulanmaz.

MADDE 18 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 19 Bu Ynetmelik hkmlerini Ondokuz Mays niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/4/2013

28625

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

14/9/2013

28765