29 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29190

YNETMELK

Ko niversitesinden:

KO NVERSTES KRESELLEME VE DEMOKRATK YNETM

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 16/1/2010 tarihli ve 27464 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ko niversitesi Kreselleme ve Demokratik Ynetiim Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmeliinin ad KO NVERSTES KRESELLEME, BARI VE DEMOKRATK YNETM UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMELݔ eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 1 inci maddesinin birinci fkrasnda, 2 nci maddesinin birinci fkrasnda ve 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde geen Ko niversitesi Kreselleme ve Demokratik Ynetiim ibareleri Ko niversitesi Kreselleme, Bar ve Demokratik Ynetiim eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Ko niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

16/1/2010

27464