28 Kasım 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29189

KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih         : 21/11/2014

             Karar No  : 2014/10

             Konu         : Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

             Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

             Ekonomi Bakanlığının 21/10/2014 tarihli ve 69092 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 8/9/2014 tarihli toplantı tutanağı dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

 

Kararın Eki İçin Tıklayınız