28 Kasm 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29189

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMES PROGRAMI

KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMK YATIRIMLARIN

DESTEKLENMES HAKKINDA TEBLDE (TEBL 2013/59)

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(TEBL NO: 2014/58)

MADDE 1 14/12/2013 tarihli ve 28851 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Program Kapsamnda Tarma Dayal Ekonomik Yatrmlarn Desteklenmesi Hakknda Tebli (Tebli No: 2013/59)in 10 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Yatrm projelerinin tamamlanma tarihi 1/4/2015dir. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatrmclarn talebi ve il mdrlnn uygun grmesi halinde kendi kaynaklar ile 3/8/2015 tarihini gememek zere verilecek sre iinde tamamlanr.

MADDE 2 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.