27 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29188

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              24 Kasım 2014

        69471265-305-10921

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türk Konseyi Eğitim Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 27 Kasım 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    24 Kasım 2014

       68244839-140.03-305-632

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10921 sayılı yazınız.

Türk Konseyi Eğitim Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 27 Kasım 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI