27 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29188

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              24 Kasım 2014

        69471265-305-10923

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Kasım 2014 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    24 Kasım 2014

       68244839-140.03-306-633

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10923 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Kasım 2014 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI