26 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29187

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      21 Kasım 2014

        69471265-305-10840

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 14/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10595 sayılı yazımız.

                         b) 17/11/2014 tarihli ve 68244839-140.03-286-601 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Kasım 2014 tarihinden itibaren Cezayir ve Ekvator Ginesi Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin seyahatinin Ekvator Ginesi Cumhuriyeti kısmının iptali ile söz konusu vekâletin 20 Kasım 2014 tarihinden itibaren Irak olarak geçerli olmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                  Bülent ARINÇ

                                                                                                                                                    Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            24 Kasım 2014

       68244839-140.03-298-620

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 14/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10595 sayılı yazınız.

                         b) 17/11/2014 tarihli ve 68244839-140.03-286-601 sayılı yazımız.

                         c) 21/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10840 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Kasım 2014 tarihinden itibaren Cezayir ve Ekvator Ginesi Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin seyahatinin Ekvator Ginesi Cumhuriyeti kısmının iptali ile söz konusu vekâletin 20 Kasım 2014 tarihinden itibaren Irak olarak geçerli olması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI