26 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29187

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          24 Kasım 2014

        69471265-305-10918

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Kasım 2014 tarihinde İsveç’e gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                24 Kasım 2014

       68244839-140.03-302-629

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10918 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Kasım 2014 tarihinde İsveç’e gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI