26 Kasm 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29187

TEBL

Trkiye Barolar Birlii Bakanlndan:

AVUKATLIK ASGAR CRET TARFESNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TARFE

MADDE 1 28/12/2013 tarihli ve 28865 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Avukatlk Asgari cret Tarifesinin 11 inci maddesinin 1 inci fkrasnn son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Ancak bu cret asl alaca geemez.

MADDE 2 Ayn Tarifenin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Seri davalarda cret

MADDE 21 (1) htiyari dava arkadalnn bir tr olan seri davalar ister ayr dava konusu yaplsn ister bir davada birletirilsin toplamda elli dosyaya kadar alan seri davalarda her bir dosya iin ayr ayr tam avukatlk cretine, toplamda yz dosyaya kadar alan seri davalarda her bir dosya iin ayr ayr tam cretin %80i orannda avukatlk cretine, toplamda ikiyzelli dosyaya kadar alan seri davalarda her bir dosya iin ayr ayr tam cretin %60 orannda avukatlk cretine, toplamda ikiyzelliden fazla alan seri davalarda her bir dosya iin ayr ayr tam cretin %40 orannda avukatlk cretine hkmedilir. Durumal ilerde bu ekilde avukatlk cretine hkmedilmesi iin dosyaya ilikin tm durumalarn ayn gn ayn mahkemede yaplmas gerekir.

MADDE 3 Ayn Tarifenin cret Tarifesi blmnn ikinci ksm ikinci blm 15 inci bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

dare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar iin

a) Durumasz ise 750,00-TL.

b) Durumal ise 1.200,00-TL.

MADDE 4 Ayn Tarifenin cret Tarifesi blmnn ikinci ksm ikinci blm 18 inci bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

Dantay ve Askeri Yksek dare Mahkemesinde ilk derecede grlen davalar iin

a) Durumasz ise 1.500,00-TL.

b) Durumal ise 2.400,00-TL.

MADDE 5 Bu Tarife yaym tarihinde yrrle girer.