26 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29187

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜR MERKEZLERİNİN KURULUŞU VE

FAALİYETLERİ HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6568                                                                                       Kabul Tarihi: 18/11/2014

MADDE 1 – (1) 21 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/11/2014