26 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29187

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      24 Kasım 2014

        69471265-305-10919

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İkinci Sağlık Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 26 Kasım 2014 tarihinde İran’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            24 Kasım 2014

       68244839-140.03-303-630

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10919 sayılı yazınız.

İkinci Sağlık Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 26 Kasım 2014 tarihinde İran’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI