25 Kasım 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29186

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6083                                                                                          Karar Tarihi: 20/11/2014

Kurul Başkanlığının 19/11/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 17/11/2014 tarih ve 32521522-103.01.03[134-47]-31517 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Girişim Faktoring A.Ş.’nin Fiba Faktoring A.Ş.’ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin birleşme işlemi neticesinde Girişim Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine

karar verilmiştir.