25 Kasm 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29186

YNETMELK

stanbul Medeniyet niversitesinden:

STANBUL MEDENYET NVERSTES LSANS ETM-RETM VE SINAV

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Medeniyet niversitesi Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 15 inci maddesinin nc fkrasnda yer alan kinci yaryl/birinci snf ibaresi Drdnc yaryl/ikinci snf olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Medeniyet niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

15/6/2012

28324

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

29/1/2014

28897

2-

16/9/2014

29121