24 Kasım 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29185

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde ve gıda enzimlerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin fonksiyonel sınıfları başlıklı EK-I’ e aşağıdaki fonksiyonel sınıf eklenmiştir.

“27. Kontrast arttırıcılar: Meyve ve sebzelerin dış yüzeyine, önceden belirlenmiş kısımlara depigmentasyon işlemini (ör: lazer uygulaması) takiben uygulandığında epidermisin belirli unsurları ile etkileşimi sonrası açığa (ortaya) çıkardığı renk ile bu bölgeleri diğer kısımlardan ayırt etmeye yardımcı olan maddeler”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Gıdalarda kullanılmasına izin verilen gıda katkı maddelerinin listeleri ve kullanım koşulları başlıklı EK-II’ de aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a)   Bölüm A, Lakların hazırlanmasında kullanılabilecek renklendiriciler başlıklı Tablo 3’ te yer alan (E 151) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

 E 151

Brilliant Black PN

”

b)     Bölüm B - Tüm Katkı Maddelerinin Listesi başlığı altında yer alan;

 

1)     Renklendiriciler başlıklı tablosunda (E 151) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“

 E 151

Brilliant Black PN

”

2)  Tatlandırıcılar başlıklı tablosuna (E 968) kodlu katkı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki katkı maddesi eklenmiş,

“

 E 969

Advantam

”

3) Renklendiriciler ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddeleri başlıklı tablosuna numara sırasına göre aşağıdaki katkı maddeleri eklenmiş ve (E 466) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

 E 172

Demir oksitler ve hidroksitler

 E 243

Etil laurol arjinat

 E 423

Gam arabikle modifiye edilmiş oktenil süksinik asit

 E 499

Stigmasterol yönünden zengin bitki sterolleri

 E 1206

Nötr metakrilat kopolimeri

 E 1207

Anyonik metakrilat kopolimeri

 E 1208

Polivinilpirolidon-vinil asetat kopolimeri

”

“

E 466

Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam

”

c) Bölüm C - Katkı Maddelerinin Gruplarının Belirlenmesi başlığı altında yer alan;

1) Grup I tablosunda (E 466) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“

 E 466

Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam

quantum satis

                                                                                                                                                                          ”

2) Birlikte kullanımlarında maksimum miktar belirlenmiş olan gıda renklendiricileri başlıklı Grup III tablosunda (E 151) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (E 104), (E 110), ve (E 124) kodlu katkı maddelerine ait satırlar tablodan çıkartılmış,

“

 E 151

Brilliant Black PN

”

3) Birlikte kullanılabilen diğer katkı maddeleri başlığı altında yer alan (i) E 338 – 341, E 343 ve E 450 — 452: Fosforik asit—fosfatlar—di-,tri-ve polifosfatlar tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

E-kodu

Adı

E 338

Fosforik asit

E 339

Sodyum fosfatlar

E 340

Potasyum fosfatlar

E 341

Kalsiyum fosfatlar

E 343

Magnezyum fosfatlar

E 450

Difosfatlar (1)

E 451

Trifosfatlar

E 452

Polifosfatlar

( 1 ) E 450 (ix) kodlu katkı maddesini kapsamamaktadır.

”

d)  Bölüm D - Gıda Kategorileri başlıklı tablosunda yer alan (03.) ve (14.2) numaralı satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

03.

Yenilebilir buzlar ve Dondurma

14.2

Alkollü içkiler, alkolsüz ve düşük alkollü benzer ürünler dahil

”

e)   Bölüm E - Gıda Kategorilerinde İzin Verilen Gıda Katkı Maddeleri ve Kullanım Koşulları başlıklı tablosunda;

1) Aromalandırılmış İçecekler başlıklı (14.1.3) numaralı kategoriye (E 957) kodlu katkı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş,

“

14.1.3

Aromalandırılmış İçecekler

E 960

Steviol glikozitler

80

(60)

sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz ürünler

 ”

2) (01.6.3), (01.7.3), (04.2.4.1), (06.6), (09.2), (09.3), (12.4), (12.6), (12.9), (13.2), (14.2.3), (14.2.4), (14.2.7.1), (14.2.7.2), (14.2.7.3), (14.2.8), (17.2) numaralı kategorilere ait tablolara numara sırasına göre (E 104), (E 110) ve (E 124) kodlu renklendiriciler aşağıdaki şekilde eklenmiş,

“

01.6.3

Diğer kremalar

 

E 104

Kinolin sarısı

10

(61)

sadece aromalandırılmış kremalar

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

5

(61)

sadece aromalandırılmış kremalar

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

5

(61)

sadece aromalandırılmış kremalar

01.7.3

Yenilebilir peynir kabuğu

 

E 104

Kinolin sarısı

10

(62)

 

04.2.4.1

Meyve ve sebze preparatları (komposto hariç)

 

E 104

Kinolin sarısı

30

(61)

sadece mostarda di frutta

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

35

(61)

sadece mostarda di frutta

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

20

(61)

sadece mostarda di frutta

06.6

Yağ, un ve yumurta karışımı yarı-akışkan hamur

 

E 104

Kinolin sarısı

50

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

35

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

55

(61)

 

09.2

İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

200

(63)

sadece Theragra chalcogramma ve Pollachius virens bazlı somon ikameleri

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

200

(63)

sadece Theragra chalcogramma ve Pollachius virens bazlı somon ikameleri

09.3

Balık yumurtası

 

E 104

Kinolin sarısı

200

(61)

sadece Mersin balığı yumurtası (Havyar)

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

200

(61)

sadece Mersin balığı yumurtası (Havyar)

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

200

(61)

sadece Mersin balığı yumurtası (Havyar)

12.4

Hardal

 

E 104

Kinolin sarısı

10

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

35

(61)

 

12.6

Soslar

 

E 104

Kinolin sarısı

20

(64)

çeşitli sebze, meyve,ot ve baharat karışımından oluşan acı sos (Hint Turşusu), baharatlı ve hardallı turşu dahil; domates bazlı soslar hariç

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

30

(64)

sadece piccalilli

12.9

Protein ürünleri, kategori 1.8 kapsamında yer alan ürünler hariç

 

E 104

Kinolin sarısı

10

(61)

sadece bitkisel protein bazlı et ve balık analogları

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

20

(61)

sadece bitkisel protein bazlı et ve balık analogları

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

10

(61)

sadece bitkisel protein bazlı et ve balık analogları

13.2

Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar / Günlük diyetin tamamı veya bir öğünün yerine geçen kilo kontrol amaçlı diyet gıdalar (günlük diyetin tamamı ya da bir kısmı)

 

E 104

Kinolin sarısı

10

(61)

 

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

10

(61)

 

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

10

(61)

 

14.2.3

Elma şarabı ve armut şarabı

 

E 104

Kinolin sarısı

25

(64)

cidre bouché hariç

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

10

(64)

cidre bouché hariç

14.2.4

Meyve şarabı ve made wine

 

E 104

Kinolin sarısı

20

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

1

(61)

 

14.2.7.1

Aromatize şaraplar

 

E 104

Kinolin sarısı

50

(61)

americano ve bitter vino hariç

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

50

(61)

americano ve bitter vino hariç

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

50

(61)

americano ve bitter vino hariç

14.2.7.2

Aromatize şarap bazlı içkiler

 

E 104

Kinolin sarısı

50

(61)

bitter soda, sangria, claria, zurra hariç

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

50

(61)

bitter soda, sangria, claria, zurra hariç

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

50

(61)

bitter soda, sangria, claria, zurra hariç

14.2.7.3

Aromatize şarap bazlı kokteyller

 

E 104

Kinolin sarısı

50

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

50

(61)

 

14.2.8

Alkolsüz içecekler ile alkollü içkilerin karışımlarını içeren diğer alkollü içkiler ve %15’ ten az alkol içeren distile alkollü içkiler

 

E 104

Kinolin sarısı

180

(61)

sadece %15’ ten az alkol içeren alkollü içkiler

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

100

(61)

sadece %15’ ten az alkol içeren alkollü içkiler

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

170

(61)

sadece %15’ ten az alkol içeren alkollü içkiler

17.2

Sıvı formdaki takviye edici gıdalar

 

E 104

Kinolin sarısı

10

(61)

 

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

10

(61)

 

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

10

(61)

 

”

3) (08.2.1) kategorisinde “sadece sobrasada” ürün satırında yer alan (E 110) ve “sadece chorizo sausage/salchichon” ürün satırında yer alan  (E 124) kodlu renklendiriciye ait satır ile (14.2.7.1) ve (14.2.7.2) kategorilerinde yer alan (E 104), (E 110) ve (E 124) kodlu renklendiricilere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

 “

08.2.1

Isıl işlem görmemiş işlenmiş et

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

15

 

sadece sobrasada

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

50

 

sadece chorizo sausage / salchichon

14.2.7.1

Aromatize şaraplar

 

“E 104

Kinolin sarısı

50

(26) (27)

sadece americano, bitter vino

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

50

(27)

sadece bitter vino

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

50

(26) (27)

sadece americano, bitter vino

14.2.7.2

Aromatize şarap bazlı içkiler

 

E 104

Kinolin sarısı

50

(28)

sadece bitter soda

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

50

(28)

sadece bitter soda

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

50

(28)

sadece bitter soda

 

 

 

 

 

 

 

”

4) Olgunlaştırılmamış peynirler (kategori 16 kapsamındaki ürünler hariç) başlıklı (01.7.1) numaralı kategoride yer alan (Grup I)’e ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

 “

 

Grup I

Katkı maddeleri

 

 

mozzarella hariç

 ”

5) Meyve şarabı ve made wine başlıklı (14.2.4) numaralı kategoride yer alan (Grup II), (Grup III) ve (E 160d), (E 242) ve (E 353) kodlu katkı maddelerine ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

 “

 

Grup II

Quantum satis prensibine göre kullanımına izin verilen gıda renklendiricileri

quantum satis

 

wino owocowe markowe hariç

 

Grup III

Birlikte kullanımlarında maksimum miktar belirlenmiş olan gıda renklendiricileri

200

 

wino owocowe markowe hariç

 

E 160d

Likopen

10

 

wino owocowe markowe hariç

 

E 242

Dimetil dikarbonat

250

(24)

sadece meyve şarapları ve alkolü azaltılmış şarap

ve wino owocowe markowe, wino owocowe wzmocnione, wino owocowe aromatyzowane, wino z soku winogronowego ve aromatyzowane wino z soku winogronowego

 

E 353

Metatartarik asit

100

 

sadece made wine ve wino z soku winogronowego ve aromatyzowane wino z soku winogronowego”

”

6) Meyve şarabı ve made wine başlıklı (14.2.4) numaralı kategoriye aşağıdaki (E 1105) kodlu katkı maddesine ait satır numara sırasına göre eklenmiş,

“

 

E 1105

Lisozim

quantum satis

 

sadece wino z soku winogronowego ve aromatyzowane wino z soku winogronowego

”

7) Alkolsüz içecekler ile alkollü içkilerin karışımlarını içeren diğer alkollü içkiler ve %15’ ten az alkol içeren distile alkollü içkiler başlıklı (14.2.8) numaralı kategoride;

a) (Grup III), (E 123) ve (E 200-203) kodlu katkı maddelerine ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“

14.2.8

Alkolsüz içecekler ile alkollü içkilerin karışımlarını içeren diğer alkollü içkiler ve %15’ ten az alkol içeren distile alkollü içkiler

 

Grup III

Birlikte kullanımlarında maksimum miktar belirlenmiş olan gıda renklendiricileri

200

 

sadece %15’ ten az alkol içeren alkollü içkiler ve

nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe ve aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

 

E 123

Amarant

30

 

sadece %15’ ten az alkol içeren alkollü içkiler

ve nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe ve aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

 

E 200-203

Sorbik asit—sorbatlar

200

(1)(2)

sadece %15’ ten az alkol içeren alkollü içkiler

ve nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe ve aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

”

b) (E 210-213)’ den sonra gelmek üzere (E 220-228), (E 338-452)’den sonra gelmek üzere (E 353) ve (E 962)’ den sonra gelmek üzere (E 1105) kodlu katkı maddelerine ait satırlar tabloya eklenmiştir.

“

14.2.8

Alkolsüz içecekler ile alkollü içkilerin karışımlarını içeren diğer alkollü içkiler ve %15’ ten az alkol içeren distile alkollü içkiler

 

 E 220-228

 Kükürt dioksit—sülfitler

 200

 (3)

sadece nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe ve aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

 

E 353

Metatartarik asit

100

 

sadece nalewka na winie z soku winogronowego ve aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego

 

E 1105

Lisozim

quantum satis

 

sadece nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe ve aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

”

8)  Bütün haldeki taze meyve ve sebzeler başlıklı (04.1.1) numaralı kategoriye, (E 200-203) ten önce gelmek üzere (E 172) ve (E 445) ten sonra gelmek üzere (E 464) kodlu katkı maddelerine ait satırlar eklenmiş,

 “

04.1.1

Bütün haldeki taze meyve ve sebzeler

 

“E 172

Demir oksitler ve hidroksitler

6

 

sadece turunçgiller, kavun, karpuz ve narların işaretlemesi amacıyla kontrast geliştirici olarak.

Kullanım amacı:

 

— mevzuata göre zorunlu olan bilgilerin tamamının veya bir kısmının tekrarlanması.

 

— üretim metodu, PLU-kod, QR-kod, barkod ve/veya ticari ismi esas alan gönüllü bildirimi gerçekleştirmek.”

 

E 464

Hidroksipropil metil selüloz

10

 

sadece turunçgiller, kavun, karpuz ve narlarda.

Kullanım amacı:

 

— mevzuata göre zorunlu olan bilgilerin tamamının veya bir kısmının tekrarlanması.

 ve/veya

— üretim metodu, PLU(price look-up)-kodu, QR(quick response)-kod, barkod ve/veya ticari ismi esas alan gönüllü bildirimi gerçekleştirmek.

”

9) Dolgu makarnanın dolguları (ravioli ve benzeri) başlıklı (06.4.5) numaralı kategoride yer alan (E 392) kodlu katkı maddesine ait satır, Isıl işlem görmemiş işlenmiş et başlıklı (08.2.1) numaralı kategori ve Isıl işlem görmüş işlenmiş et başlıklı 08.2.2 numaralı kategoride yer alan (E 392 — Biberiye ekstraktları — kurutulmuş sosisler hariç satırı) ve İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil başlıklı (09.2) numaralı kategoride yer alan (E 392) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“

06.4.5

Dolgu makarnanın dolguları (ravioli ve benzeri)

 

E 392

Biberiye ekstraktları

250

(41)(46)

sadece dolgulu kuru makarnanın dolgularında

08.2.1

Isıl işlem görmemiş işlenmiş et

 

E 392

Biberiye ekstraktları

15

(46)

sadece yağ içeriği % 10’ dan fazla olmayan et; kurutulmuş sosisler hariç

 

E 392

Biberiye ekstraktları

150

(41)(46)

sadece yağ içeriği % 10’ dan fazla olan et; kurutulmuş sosisler hariç

08.2.2

Isıl işlem görmüş işlenmiş et

 

E 392

Biberiye ekstraktları

15

(46)

sadece yağ içeriği % 10’ dan fazla olmayan et; kurutulmuş sosisler hariç

 

E 392

Biberiye ekstraktları

150

(41)(46)

sadece yağ içeriği % 10’ dan fazla olan et; kurutulmuş sosisler hariç

09.2

İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil

 

E 392

Biberiye ekstraktları

15

(46)

sadece yağ içeriği % 10’ dan fazla olmayan işlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil

 

E 392

Biberiye ekstraktları

150

(41)(46)

sadece yağ içeriği % 10’ dan fazla olan işlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil

”

10) Meyve ve sebze preparatları (komposto hariç) başlıklı (04.2.4.1) numaralı kategoriye numara sırasına göre aşağıdaki satırlar eklenmiş,

“

04.2.4.1

Meyve ve sebze preparatları (komposto hariç)

 

“E 100

Kurkumin

50

 

sadece deniz yosunu bazlı balık yumurtası analogları

 

E 101

Riboflavinler

quantum satis

 

sadece deniz yosunu bazlı balık yumurtası analogları

 

E 120

Koşineal, Karminik asit, Karminler

100

 

sadece deniz yosunu bazlı balık yumurtası analogları

 

E 141

Klorofillerin ve klorofilinlerin bakır kompleksleri

quantum satis

 

sadece deniz yosunu bazlı balık yumurtası analogları

 

E 150a

Sade karamel

quantum satis

 

sadece deniz yosunu bazlı balık yumurtası analogları

 

E 153

Bitkisel karbon

quantum satis

 

sadece deniz yosunu bazlı balık yumurtası analogları

 

E 160a

Karotenler

quantum satis

 

sadece deniz yosunu bazlı balık yumurtası analogları

 

E 160c

Paprika ekstraktı, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

sadece deniz yosunu bazlı balık yumurtası analogları

 

E 160e

Beta-apo-8’-karotenal (C 30)

100

 

sadece deniz yosunu bazlı balık yumurtası analogları

 

E 162

Pancar kökü kırmızısı, betanin

quantum satis

 

sadece deniz yosunu bazlı balık yumurtası analogları

 

E 163

Antosiyaninler

quantum satis

 

sadece deniz yosunu bazlı balık yumurtası analogları

 

E 171

Titanyum dioksit

quantum satis

 

sadece deniz yosunu bazlı balık yumurtası analogları

 

E 172

Demir oksitler ve hidroksitler

 

quantum satis

 

sadece deniz yosunu bazlı balık yumurtası analogları

 

E 338 - 452

Fosforik asit —fosfatlar — di-,tri-ve polifosfatlar

1000

(1) (4)

sadece deniz yosunu bazlı balık yumurtası analogları

 

E 392

Biberiye ekstraktları

200

(46)

sadece deniz yosunu bazlı balık yumurtası analogları

 

E 954

Sakkarin ve sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları

50

(52)

sadece deniz yosunu bazlı balık yumurtası analogları

”

11) Alkolsüz içecekler ile alkollü içkilerin karışımlarını içeren diğer alkollü içkiler ve %15’ ten az alkol içeren distile alkollü içkiler başlıklı (14.2.8) numaralı kategoriye (E 481-482)’ den sonra gelmek üzere (E 499) kodlu katkı maddesine ait satırlar aşağıdaki şekilde eklenmiş,

“

14.2.8

Alkolsüz içecekler ile alkollü içkilerin karışımlarını içeren diğer alkollü içkiler ve %15’ ten az alkol içeren distile alkollü içkiler

 

E 499

Stigmasterol yönünden zengin bitki sterolleri

80

(80)

sadece su bazlı donmaya hazır alkollü kokteyller

 

E 499

Stigmasterol yönünden zengin bitki sterolleri

800

(80)

sadece krema bazlı donmaya hazır alkollü kokteyller

”

12) Kapsüller ve tabletler ve benzeri ürünleri içeren katı formdaki takviye edici gıdalar, çiğnenebilir formda olanlar hariç başlıklı (17.1) numaralı kategoriye (E 1205)’ den sonra gelmek üzere (E 1206) ve (E 1207) kodlu katkı maddelerine ait satırlar aşağıdaki şekilde eklenmiş,

 “

17.1

Kapsüller ve tabletler ve benzeri ürünleri içeren katı formdaki takviye edici gıdalar, çiğnenebilir formda olanlar hariç

 

E 1206

Nötr metakrilat kopolimeri

200 000

 

 

 

E 1207

Anyonik metakrilat kopolimeri

100 000

 

 

 ”

13) (05.4) ve (12.6) numaralı kategorilere (E 416)’ dan sonra gelmek üzere, (14.1.3) numaralı kategoriye (E 405)’ den sonra gelmek üzere (E 423) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde eklenmiş,

 “

05.4

Süslemeler, kaplamalar ve dolgular, kategori 4.2.4 kapsamında yer alan meyve bazlı dolgular hariç

 

E 423

Gam arabikle modifiye edilmiş oktenil süksinik asit

10 000

 

sadece pasta ve kek üzerine sürülen kremalar

12.6

Soslar

 

E 423

Gam arabikle modifiye edilmiş oktenil süksinik asit

10 000

 

 

14.1.3

Aromalandırılmış içecekler

 

E 423

Gam arabikle modifiye edilmiş oktenil süksinik asit

1000

 

sadece enerji içecekleri ve meyve suyu içeren içecekler

 ”

14) Diğer benzeri sürülebilir meyve ve sebze ürünleri başlıklı (04.2.5.3) numaralı kategorisinde (E 950), (E 952), (E 954), (E 955), (E 959) ve (E 960) kodlu katkı maddelerine ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“

04.2.5.3

Diğer benzeri sürülebilir meyve ve sebze ürünleri

 

E 950

Asesülfam K

1000

 

sadece enerjisi azaltılmış sürülebilir meyve veya sebze ürünleri ve enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kurutulmuş meyve bazlı sürülebilir ürünler

 

E 952

Siklamik asit ve sodyum ve kalsiyum tuzları

500

(51)

sadece enerjisi azaltılmış sürülebilir meyve veya sebze ürünleri ve enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kurutulmuş meyve bazlı sürülebilir ürünler

 

E 954

Sakkarin ve sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları

 

200

(52)

sadece enerjisi azaltılmış sürülebilir meyve veya sebze ürünleri ve enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kurutulmuş meyve bazlı sürülebilir ürünler

 

E 955

Sukraloz

 

400

 

sadece enerjisi azaltılmış sürülebilir meyve veya sebze ürünleri ve enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kurutulmuş meyve bazlı sürülebilir ürünler

 

E 959

Neohesperidin DC

 

50

 

sadece enerjisi azaltılmış sürülebilir meyve veya sebze ürünleri ve enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kurutulmuş meyve bazlı sürülebilir ürünler

 

E 960

Steviol glikozitler

 

200

(60)

sadece enerjisi azaltılmış sürülebilir meyve veya sebze ürünleri ve enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kurutulmuş meyve bazlı sürülebilir ürünler”

”

15) İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil başlıklı (09.2) numaralı kategoriye (E 392)’ den sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiş,

“

09.2

İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil

 

E 450

Difosfatlar

 

5000

(4) (79)

tuz içeriği en az %18 olan salamura ve/veya enjeksiyon yoluyla ön tuzlama ve takiben kuru tuzlama yapılmış sadece Gadidae familyasının tuzlanmış balıkları

 

E 451

Trifosfatlar

 

5000

(4) (79)

tuz içeriği en az %18 olan salamura ve/veya enjeksiyon yoluyla ön tuzlama ve takiben kuru tuzlama yapılmış sadece Gadidae familyasının tuzlanmış balıkları

 

E 452

Polifosfatlar

 

5000

(4) (79)

tuz içeriği en az %18 olan salamura ve/veya enjeksiyon yoluyla ön tuzlama ve takiben kuru tuzlama yapılmış sadece Gadidae familyasının tuzlanmış balıkları

”

16) Et için süslemeler, kaplamalar ve kılıflar başlıklı (08.2.3) numaralı kategoriye (E 338-452)’ den sonra gelmek üzere (E 339) kodlu katkı maddesine ait satırlar aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“

08.2.3

Et için süslemeler, kaplamalar ve kılıflar

 

E 339

Sodyum fosfatlar

12 600

(4) (80)

sadece sosisler için kullanılan doğal kılıflar

”

17) İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil başlıklı (09.2) numaralı kategoride yer alan (E 151) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“

09.2

İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil

 

E 151

Brilliant Black PN

100

(35)

sadece balık ezmesi ve kabuklu ezmesi

 

E 151

Brilliant Black PN

250

(36)

sadece ön pişirme yapılmış kabuklular

 

E 151

Brilliant Black PN

100

(37)

sadece tütsülenmiş balık

 ”

18) Sıvı formdaki sofralık tatlandırıcılar başlıklı (11.4.1) numaralı kategori ve Tablet formundaki sofralık tatlandırıcılar başlıklı (11.4.3) numaralı kategoride yer alan E 460(i) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“

11.4.1

Sıvı formdaki sofralık tatlandırıcılar

 

E 460 (i)

Mikrokristalin selüloz, Selüloz jel

quantum satis

 

 

11.4.3

Tablet formundaki sofralık tatlandırıcılar

 

E 460 (i)

Mikrokristalin selüloz, Selüloz jel

quantum satis

 

 

”

19) (01.6.1), (01.6.2), (11.4.1), (11.4.2), (11.4.3), (14.1.2) kategorilerinde yer alan (E 466) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“

01.6.1

Aromalandırılmamış pastörize krema (yağı azaltılmış kremalar hariç)

 

E 466

Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam

quantum satis

 

 

 

01.6.2

Aromalandırılmamış, fermentasyonu devam eden krema ürünleri ve % 20’den az yağ içeren ikame ürünler

 

E 466

Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam

quantum satis

 

 

 

11.4.1

Sıvı formdaki sofralık tatlandırıcılar

 

E 466

Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam

quantum satis

 

 

 

11.4.2

Toz formundaki sofralık tatlandırıcılar

 

E 466

Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam

quantum satis

 

 

 

11.4.3

Tablet formundaki sofralık tatlandırıcılar

 

E 466

Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam

quantum satis

 

 

 

14.1.2

Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği’ nde tanımlanan meyve nektarları ve benzeri ürünler, Sebze nektarları ve benzeri ürünler

 

E 466

Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam

quantum satis

 

sadece İsveç’ e ait ve Finlandiya’ ya ait, turunçgillerden elde edilen geleneksel meyve şurupları

 ”

20)   Türk Gıda Kodeksi – Şarap Tebliği’ nde tanımlanan şarap ve diğer ürünler / Alkolsüz şarap benzeri ürünler başlıklı (14.2.2) numaralı kategoriye kategori başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiş,

“

14.2.2

Türk Gıda Kodeksi – Şarap Tebliği’ nde tanımlanan şarap ve diğer ürünler / Alkolsüz şarap benzeri ürünler

 

E 150a-d

Karameller

QS

 

sadece belli bölgelerde üretilen likör şarapları, kalite likör şarapları

 

E 200-203

Sorbik asit—sorbatlar

200

(1)(2)

 

 

E 300

Askorbik asit

250

 

sadece şaraplar, köpüren şaraplar, kısmen fermente olmuş üzüm şırası

 

E 330

Sitrik asit

1000

 

sadece şaraplar, köpüren şaraplar, kısmen fermente olmuş üzüm şırası

 

E 334

Tartarik asit [L(+)-]

2500

 

sadece şaraplar, köpüren şaraplar, kısmen fermente olmuş üzüm şırası

 

E 336

Potasyum tartaratlar

2500

 

sadece şaraplar, köpüren şaraplar, kısmen fermente olmuş üzüm şırası

 

E 353

Metatartarik asit

100

 

sadece şaraplar, köpüren şaraplar, kısmen fermente olmuş üzüm şırası

 

E 354

Kalsiyum tartarat

2000

 

sadece şaraplar, köpüren şaraplar, kısmen fermente olmuş üzüm şırası

 

E 402

Potasyum aljinat

QS

 

sadece şaraplar, köpüren şaraplar, kısmen fermente olmuş üzüm şırası

 

E 404

Kalsiyum aljinat

QS

 

sadece şaraplar, köpüren şaraplar, kısmen fermente olmuş üzüm şırası

 

E 414

Akasya gamı

300

 

sadece şaraplar, köpüren şaraplar, kısmen fermente olmuş üzüm şırası

 

E 501(ii)

Potasyum hidrojen karbonat

5000

 

sadece şaraplar, köpüren şaraplar, kısmen fermente olmuş üzüm şırası

 

E 220 – 228

Kükürt dioksit — sülfitler

200

 

sadece kırmızı şarap (şeker oranı 5g/L’ den çok olanlar)

 

E 220 – 228

Kükürt dioksit — sülfitler

150

 

sadece kırmızı şarap (şeker oranı 5g/L’ den az olanlar)

 

E 220 – 228

Kükürt dioksit — sülfitler

250

 

sadece beyaz ve roze şarap (şeker oranı 5g/L’ den çok olanlar)

 

E 220 – 228

Kükürt dioksit — sülfitler

200

 

sadece beyaz ve roze şarap (şeker oranı 5g/L’ den çok olanlar)

 

E 220 – 228

Kükürt dioksit — sülfitler

235

 

sadece köpüklü şarap

 

E 220 – 228

Kükürt dioksit — sülfitler

200

 

sadece likör şarabı (şeker oranı 5g/L’ den çok olanlar)

 

E 220 – 228

Kükürt dioksit — sülfitler

150

 

sadece likör şarabı (şeker oranı 5g/L’ den az olanlar)

 

E 1105

Lisozim

500

 

sadece şaraplar

”

21) Aromatize şaraplar başlıklı (14.2.7.1) numaralı, Aromatize şarap bazlı içkiler başlıklı (14.2.7.2) numaralı ve Aromatize şarap bazlı kokteyller başlıklı (14.2.7.3) numaralı kategorilere (E 200-203)’ den sonra gelmek üzere (E 220-228) kodlu katkı maddelerine ait satırlar aşağıdaki şekilde eklenmiş,

“

14.2.7.1

Aromatize şaraplar

 

E 220-228

Kükürt dioksit—sülfitler

200

(3)

 

14.2.7.2

Aromatize şarap bazlı içkiler

 

E 220-228

Kükürt dioksit—sülfitler

200

(3)

 

14.2.7.3

Aromatize şarap bazlı kokteyller

 

E 220-228

Kükürt dioksit—sülfitler

200

(3)

 

”

22) Kapsüller ve tabletler ve benzeri ürünleri içeren katı formdaki takviye edici gıdalar, çiğnenebilir formda olanlar hariç başlıklı (17.1) numaralı kategoriye, (E 1207)’ den sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş,

“

17.1

Kapsüller ve tabletler ve benzeri ürünleri içeren katı formdaki takviye edici gıdalar, çiğnenebilir formda olanlar hariç

 

E 1208

Polivinilpirolidon-vinil asetat kopolimeri

100 000

 

 

”

23) (06.2.1), (06.5), (06.6), (07.1) ve (07.2) numaralı kategorilere (E 338 – 452)’ den sonra gelmek üzere (E 450 (ix)) kodlu katkı maddesine ait aşağıdaki satırlar eklenmiş,

“

06.2.1

Unlar

 

E 450 (ix)

Magnezyum dihidrojen difosfat

15000

(4) (81)

sadece kendiliğinden kabaran un

06.5

Noodle

 

E 450 (ix)

Magnezyum dihidrojen difosfat

2000

(4) (81)

 

06.6

Yağ, un ve yumurta karışımı yarı-akışkan hamur

 

E 450 (ix)

Magnezyum dihidrojen difosfat

12000

(4) (81)

 

07.1

Ekmek ve ekmek çeşitleri

 

E 450 (ix)

Magnezyum dihidrojen difosfat

15000

(4) (81)

sadece pizza hamuru (dondurulmuş veya soğutulmuş) ve “tortilla”

07.2

Hafif fırıncılık ürünleri

 

E 450 (ix)

Magnezyum dihidrojen difosfat

15000

(4) (81)

 

”

24) (01.4), (03.), (04.2.2),(04.2.3),( 04.2.4.1),( 04.2.5.1), (04.2.5.2), (04.2.5.3), (05.1), (05.2), (05.3), (05.4),(06.3), (07.2), (09.2), (11.4.1) , (11.4.2), (11.4.3), (12.4), (12.5), (12.6), (12.7), (13.2), (14.1.2), (14.1.3), (14.2.1), (14.2.3), (14.2.8), (15.1), (15.2), (16.), (17.1), (17.2), (17.3) numaralı kategorilere ( E 969) kodlu katkı maddesi numara sırasına göre eklenmiştir. 

 “

01.4

 Aromalandırılmış fermente süt ürünleri, ısıl işlem görmüş ürünler dahil

 

 E 969

 Advantam

10

 

sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz ürünler

03.

 Yenilebilir buzlar ve dondurma

 

 E 969

 Advantam

 10

 

 sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz ürünler

04.2.2

 Sirke, yağ veya salamura içindeki meyve ve sebzeler

 

 E 969

 Advantam

3

 

 sadece korunmuş tatlı-ekşi meyve ve sebzeler

04.2.3

 Teneke veya cam ambalajdaki meyve ve sebzeler

 

 E 969

 Advantam

 

10

 

sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz meyveler

04.2.4.1

 Meyve ve sebze preparatları (komposto hariç)

 

 E 969

 Advantam

10

 

 sadece enerjisi azaltılmış ürünler

04.2.5.1

“Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği” nde tanımlanan ekstra reçel, ekstra geleneksel reçel, geleneksel reçel, geleneksel marmelat ve ekstra jöle

 

 E 969

 Advantam

10

 

 sadece enerjisi azaltılmış reçel, jöle ve marmelatlar

04.2.5.2

 “Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği” nde tanımlanan reçel, jöle, marmelat ve tatlandırılmış kestane püresi

 

 E 969

 Advantam

 

 10

 

 sadece enerjisi azaltılmış reçel, jöle ve marmelatlar

04.2.5.3

 Diğer benzeri sürülebilir meyve ve sebze ürünleri

 

 E 969

 Advantam

 

10

 

 sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kurutulmuş meyve bazlı sürülebilir ürünler

05.1

“Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliği” ile “Türk Gıda Kodeksi Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği” kapsamında yer alan kakao ve çikolata ürünleri

 

 E 969

 Advantam

20

 

 sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz ürünler

05.2

Diğer şekerlemeler, nefes tazeleyici minik şekerlemeler dahil

 

 E 969

 Advantam

20

 

sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kakao bazlı veya kurutulmuş meyve bazlı şekerlemeler

 

 E 969

 Advantam

10

 

 sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kakao, süt, kurutulmuş meyve veya yağ bazlı sürülebilir ürünler

 

 E 969

 Advantam

20

 

sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz nişasta bazlı şekerlemeler

 

 E 969

 Advantam

10

 

 sadece şeker ilavesiz şekerlemeler

 

 E 969

 Advantam

 60

 

 sadece şeker ilavesiz nefes tazeleyici mikro şekerlemeler

 

 E 969

 Advantam

20

 

sadece şeker ilavesiz yoğun aromalandırılmış boğaz pastilleri

05.3

Sakız

 

 E 969

 Advantam

 200

 

sadece şeker veya poliol ilaveli ürünler, aroma artırıcı olarak

 

 E 969

 Advantam

 400

 

 sadece şeker ilavesiz ürünler

05.4

Süslemeler, kaplamalar ve dolgular, kategori 4.2.4 kapsamında yer alan meyve bazlı dolgular hariç

 

 E 969

 Advantam

20

 

 sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz nişasta bazlı şekerlemeler

 

 E 969

 Advantam

10

 

sadece şeker ilavesiz şekerlemeler

 

 E 969

 Advantam

20

 

 sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kakao veya kurutulmuş meyve bazlı ürünler

 

 E 969

 Advantam

4

 

 sadece soslar

06.3

Kahvaltılık tahıllar

 

 E 969

 Advantam

 10

 

sadece en az %20 kepek içeren ve %15’ ten fazla lif içeriğine sahip enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kahvaltılık tahıllar

07.2

Hafif fırıncılık ürünleri

 

 E 969

 Advantam

 10

 

 sadece essoblaten—kağıt helva

 

 E 969

 Advantam

 17

 

sadece özel beslenme amaçlı hafif fırıncılık ürünleri

09.2

İşlenmiş balık ve işlenmiş su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil

 

 E 969

 Advantam

 3

 

sadece tatlı-ekşi korunmuş ve yarı korunmuş balık ve balık, yumuşakça ve kabukluların marinatları

11.4.1

Sıvı formdaki sofralık tatlandırıcılar

 

 E 969

 Advantam

 quantum satis

 

 

11.4.2

Toz formdaki sofralık tatlandırıcılar

 

 E 969

 Advantam

 quantum satis

 

 

11.4.3

Tablet formundaki sofralık tatlandırıcılar

 

 E 969

 Advantam

 quantum satis

 

 

12.4

Hardal

 

 E 969

 Advantam

 4

 

 

12.5

Çorbalar ve et suları

 

 E 969

 Advantam

 2

 

 sadece enerjisi azaltılmış çorbalar

12.6

Soslar

 

 E 969

 Advantam

4

 

 

12.7

Salatalar ve sandviç arasına sürülebilir tuzlu / baharatlı soslar

 

 E 969

 Advantam

 4

 

 sadece Feinkostsalat

13.2

Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar / Günlük diyetin tamamı veya bir öğünün yerine geçen kilo kontrolü amaçlı diyet gıdalar (günlük diyetin tamamı ya da bir kısmı)

 

 E 969

 Advantam

 8

 

 

14.1.2

Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği’ nde tanımlanan meyve nektarları ve benzeri ürünler,

Sebze nektarları ve benzeri ürünler

 

 E 969

 Advantam

 6

 

 sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz ürünler

14.1.3

Aromalandırılmış içecekler

 

 E 969

 Advantam

 6

 

sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz ürünler

14.2.1

Bira ve malt içecekleri

 

 E 969

 Advantam

 6

 

 sadece alkolsüz bira veya alkol miktarı hacmen

%1,2’ yi geçmeyen bira;

‘Bière de table/Tafelbier/Table beer’ (orijinal malt içeriği %6’ dan az) ‘Obergäriges Einfachbier hariç’;

 Asitliği NaOH cinsinden minimum 30 milieşdeğere eşit olan biralar;

‘oud bruin’tipi kahverengi biralar

 

 E 969

 Advantam

 0.5

 

 sadece enerjisi azaltılmış bira

14.2.3

Elma şarabı ve armut şarabı

 

 E 969

 Advantam

 6

 

 

14.2.8

Alkolsüz içecekler ile alkollü içkilerin karışımlarını içeren diğer alkollü içkiler ve %15’ ten az alkol içeren distile alkollü içkiler

 

 E 969

 Advantam

 6

 

 

15.1

Patates-, tahıl-, un- veya nişasta-bazlı atıştırmalıklar

 

 E 969

 Advantam

 5

 

 

15.2

İşlenmiş sert kabuklu meyveler

 

 E 969

 Advantam

 5

 

 

16.

Tatlılar; kategori 1, 3 ve 4 kapsamında yer alan ürünler hariç

 

 E 969

 Advantam

 10

 

 sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz ürünler

17.1

Kapsüller ve tabletler ve benzeri ürünleri içeren katı formdaki takviye edici gıdalar, çiğnenebilir formda olanlar hariç

 

 E 969

 Advantam

 20

 

 

17.2

Sıvı formdaki takviye edici gıdalar

 

 E 969

 Advantam

 6

 

 

17.3

Şurup tipi veya çiğnenebilir formdaki takviye edici gıdalar

 

 E 969

 Advantam

 55

 

 

 ”

25) Bira ve malt içecekleri başlıklı (14.2.1) numaralı kategoride yer alan (E 150a-d) kodlu renklendiricilere ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“

14.2.1

 Bira ve malt içecekleri

 

“E 150a,b,d

 Sade karamel, Kostik sülfit karamel, Amonyum sülfit karamel

 quantum satis

 

 

 

 E 150c

 Amonyak karamel

 6000

 

 

 

 E 150c

 Amonyak karamel

 

 9500

 

sadece “Bière de table/Tafelbier/Table beer” (orijinal malt içeriği %6’ dan az); Brown ale, porter, stout ve old ale”

”

26) Hafif fırıncılık ürünleri başlıklı (07.2) numaralı kategoride yer alan (E 220-228) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“

07.2

 Hafif fırıncılık ürünleri

 

 E 220-228

 Kükürt dioksit—sülfitler

 50

 (3)

 sadece kuru bisküviler

 ”

27) Isıl işlem görmüş işlenmiş et başlıklı (08.2.2) numaralı kategoriye (E 235)’ ten sonra gelmek üzere (E 243) kodlu katkı maddesine ait aşağıdaki satır eklenmiş,

 “

08.2.2

Isıl işlem görmüş işlenmiş et

 

E 243

Etil laurol arjinat

160

 

emülsifiye edilmiş sosisler, tütsülenmiş sosisler ve ciğer ezmesi hariç

”

28) ( 03.), (05.2), (05.3), (05.4), (07.2) ve (14.1.3) numaralı kategorilerde yer alan (25) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“(25): E 122 ve E 155 kodlu renklendiricilerin miktarı 50 mg/kg veya 50 mg/l yi geçemez.”

29) (01.7.5) kategorisinde yer alan (33) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“(33): E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e ve E 161b kodlu renklendiricilerin tek başına veya birlikte kullanılabileceği maksimum miktar”

30) (04.2.1), (04.2.2), (04.2.3) ve (04.2.4.1) numaralı kategorilerde yer alan (34) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“(34): E 120, E 122, E 129, E 131 ve E 133 kodlu renklendiricilerin tek başına veya birlikte kullanılabileceği maksimum miktar”

31) (04.2.5.2) ve (04.2.5.3) numaralı kategorilerde yer alan (31) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“(31): E 120, E 142, E 160d ve E 161b kodlu renklendiricilerin tek başına veya birlikte kullanılabileceği maksimum miktar”

32) (09.2) numaralı kategoride yer alan (35), (36) ve (37) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“(35): (E 100), (E 102), (E 120), (E 122), (E 142), (E 151), (E 160e), (E 161b) kodlu renklendiricilerin tek başına veya birlikte kullanılabileceği maksimum miktar

(36): (E 100), (E 102), (E 120), (E 122), (E 129), (E 142), (E 151), (E 160e), (E 161b) kodlu renklendiricilerin tek başına veya birlikte kullanılabileceği maksimum miktar

(37) : (E 102), (E 120), (E 151) ve (E 160e) kodlu renklendiricilerin tek başına veya birlikte kullanılabileceği maksimum miktar”

33) (01.4), (01.6.3), (04.2.4.1),(05.2), (05.3), (05.4), (06.6), (08.2.3) (09.3), (12.4), (12.9), (13.2), (14.1.3), (14.2.4), (14.2.7.1),(14.2.7.2), (14.2.7.3), (14.2.8), (16.), (17.1), (17.2) ve (17.3) numaralı kategorilere aşağıdaki dipnot eklenmiş,

“(61): (E 104), (E 110), (E 124) ve Grup III’ teki renklendiricilerin toplam miktarı, Grup III’ te belirtilen maksimum miktarı geçemez.”

34) (01.7.3) ve (12.2.2) numaralı kategorilere aşağıdaki dipnot eklenmiş,

“(62): (E 104) ve Grup III’ teki renklendiricilerin toplam miktarı, Grup III’te belirtilen maksimum miktarı geçemez.”

35) (09.2) numaralı kategoriye aşağıdaki dipnotlar eklenmiş,

“(63): (E 110), (E 124) ve Grup III’ teki renklendiricilerin toplam miktarı, Grup III’te belirtilen maksimum miktarı geçemez.”

“ (79): Maksimum miktar; tek başına veya birlikte kullanılan (E 450), (E 451) ve (E 452) kodlu katkı maddelerinin toplamı için geçerlidir.”

36) (14.2.3) numaralı kategoriye aşağıdaki dipnot eklenmiş,

“(64): (E 104), (E 110) ve Grup III’ teki renklendiricilerin toplam miktarı, Grup III’ te belirtilen maksimum miktarı geçemez.”

37) (04.2.4.1) numaralı kategoriye (34) numaralı dipnottan sonra gelmek üzere aşağıdaki dipnot eklenmiş,

“(46): Toplam karnosol ve karnosik asit cinsinden”

38) (14.2.8) numaralı kategoriye aşağıdaki dipnot eklenmiş,

“(80): 29.12.2011 tarihli ve 28157 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ nin Ek – 2’ sinde yer alan bitki sterollerine ait etiketleme kuralları uygulanmaz.”

39) (08.2.3) numaralı kategoriye aşağıdaki dipnotlar eklenmiş,

“ (80): Son üründe taşınma yoluyla gelen miktar 250mg/kg’ ı geçemez.”

40) (07.2), (14.2.7.1), (14.2.7.2) ve (14.2.7.3) numaralı kategorilere aşağıdaki dipnot eklenmiş,

“(3): Maksimum miktarlar, mevcut tüm kaynaklardan gelecek toplam miktar olarak SO2 cinsinden verilmiştir; 10 mg/kg veya 10 mg/L’den fazla olmayan bir SO2 içeriği dikkate alınmaz.”

41) (06.2.1), (06.5), (06.6), (07.1) ve (07.2) numaralı kategorilere aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“(81) Fosfatların toplam miktarı (E 338-452) için belirlenen maksimum miktarı geçemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde, gıda aroma vericilerinde, besin öğelerinde kullanılmasına izin verilen taşıyıcıları da içeren gıda katkı maddelerinin listesi ve kullanım koşulları başlıklı EK-III’ ün;

a)     Bölüm 1- Gıda katkı maddelerindeki taşıyıcılar başlıklı tablosunda (E 466) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“

E 466

Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam

quantum satis

 

Tüm gıda katkı maddeleri

”

b)      Bölüm 2 - Gıda katkı maddelerinde kullanılan taşıyıcılar dışındaki gıda katkı maddeleri başlıklı tablosunda (E 432 – E 436) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“

E 432 – E 436

Polisorbatlar

quantum satis

Renklendiricilerin preparatları, kontrast geliştiriciler, yağda çözünen antioksidanlar ve meyveler için parlatıcı ajanlar

”

c) Bölüm 3 - Gıda enzimlerinde taşıyıcılar dahil gıda katkı maddeleri başlıklı tablosunda (E 466) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“

E 466

Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Evet

”

ç) Bölüm 4 - Gıda aroma vericilerinde taşıyıcılar dahil gıda katkı maddeleri başlıklı tablosuna (E 416)’dan sonra gelmek üzere (E 423) kodlu katkı maddesine ait satırlar ve (E 459)’den sonra gelmek üzere (E 473) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde eklenmiş,

“

E 423

Gam arabikle modifiye edilmiş oktenil süksinik asit

“03: ‘Yenilebilir buzlar ve Dondurma’;

07.2: ‘Hafif Fırıncılık Ürünleri’;

08.2: ‘İşlenmiş et, sadece işlenmiş kanatlı ürünleri’;

09.2: ‘İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil’ ;

16.: ‘Tatlılar; kategori 1, 3 ve 4 kapsamında yer alan ürünler hariç’ kategorilerinde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında

Aroma verici emülsiyonlarında 500 mg/kg

14.1.3: ‘Aromalandırılmış içecekler’ kategorisi kapsamında bulunan sadece meyve suyu içermeyen aromalandırılmış içecekler ve meyve suyu içeren gazlı aromalandırılmış içeceklerde ve

14.2: ‘Alkollü içkiler, alkolsüz ve düşük alkollü içkiler dahil’ kategorilerinde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında

Aroma verici emülsiyonlarında 220 mg/kg

05.1: ‘“Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliği” ile “Türk Gıda Kodeksi Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği” kapsamında yer alan kakao ve çikolata ürünleri’ ;

05.2: ‘Diğer şekerlemeler, nefes tazeleyici minik şekerlemeler dahil’;

05.4: ‘Süslemeler, kaplamalar ve dolgular, kategori 4.2.4 kapsamında yer alan meyve bazlı dolgular hariç’;

06.3: ‘Kahvaltılık tahıllar’;

kategorilerinde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında

Aroma verici emülsiyonlarında 300 mg/kg

01.7.5: ‘İşlenmiş peynir’ kategorisinde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında

Aroma verici emülsiyonlarında 120 mg/kg

05.3: ‘Sakız’ kategorisinde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında

Aroma verici emülsiyonlarında 60 mg/kg

01.8: ‘Süt analogları, içecek beyazlatıcıları dahil’;

04.2.5: ‘Reçel, jöle ve marmelatlar ve benzer ürünler’;

04.2.5.4: ‘Sert kabuklu meyvelerin ezmeleri ve sürülebilir ürünleri’;

08.2: ‘İşlenmiş et’;

12.5: ‘Çorbalar ve et suları’,

14.1.4.2: ‘Diğerleri’, kategorisi kapsamında yer alan sadece instant kahve ve çay ve tahıl bazlı tüketime hazır yemeklerde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında

Aroma verici emülsiyonlarında 240 mg/kg

10.2: ‘İşlenmiş yumurta ve yumurta ürünleri’ kategorisinde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında

Aroma verici emülsiyonlarında 140 mg/kg

12.6: ‘Soslar’ kategorisi kapsamında yer alan tatlı soslar ve genellikle et suları ile hazırlanan soslar

14.1.2: ‘Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği’nde tanımlanan meyve nektarları ve benzeri ürünler,

 Sebze nektarları ve benzeri ürünler’ ve

14.1.3: ‘Aromalandırılmış içecekler’ kategorisi kapsamında bulunan sadece meyve suyu içeren gazsız aromalandırılmış içecekler kategorilerinde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında

Aroma verici emülsiyonlarında 400 mg/kg

15.: ‘Tüketime hazır tuzlu / baharatlı hafif yiyecekler ve atıştırmalıklar’ kategorisinde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında

Aroma verici emülsiyonlarında 440 mg/kg

”

 “

 E 473

Yağ asitlerinin sukroz esterleri

14.1.3 kategorisi kapsamında yer alan su bazlı berrak aromalandırılmış içeceklerde kullanılan aroma vericilerde

Aroma vericilerde 15 000 mg/kg, son üründe 30 mg/l

”

d) Bölüm 5 - Besin öğelerinde kullanılan gıda katkı maddeleri başlığı altında yer alan Ek II Bölüm E’ nin 13.1’ inde listelenen bebek ve küçük çocuk gıdalarında kullanılması amaçlanan besin öğeleri haricindeki besin öğelerinde kullanılan gıda katkı maddeleri başlıklı Kısım A tablosunda (E 466) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

 “

E 466

Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam

quantum satis

Tüm besin öğeleri

Evet

”

e) Bölüm 6 - Bölüm 1-5 teki amaçlar için gıda katkı maddelerinin gruplarının tanımlanması başlığı altında yer alan Tablo 1 başlıklı tablosunda (E 466) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

E 466

Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam

”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK – IV tablosundan sonra gelen ‘Aşağıdaki renklendiricileri içeren gıdaların etiketlerinde yer alması gereken ilave bilgi’ başlıklı tablonun başına “EK – V” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ‘Ülkemizde üretilen bazı geleneksel ürünler ve bunlarda kullanılması yasaklanan gıda katkı maddeleri’ başlıklı EK – VI tablosunda ‘Pide, bazlama’ nın yer aldığı satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

Pide ve bazlama

Tümü (Hazır ambalajlı bazlamalarda Propiyonik asit —propiyonatlar hariç)

”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/12/2014 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyarlar. 

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından 31/12/2014 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünler ve bu ürünleri içeren gıdalar 31/12/2015 tarihine kadar piyasada bulunabilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/6/2013

28693