23 Kasım 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29184

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2005/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 29/1/2005 tarihli ve 25711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

GTİP

Madde Adı

Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)

903180989000

Diğerleri

7.000

*Ton: Brüt Ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.