22 Kasım 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29183

TBMM KARARI

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1075                                                                                                         Karar Tarihi: 18.11.2014

01/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun ek 2’nci maddesi uyarınca, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyeliklerine Genel Kurulun 18/11/2014 tarihli 15’inci Birleşiminde ve aynı tarihte yapılan Komisyon toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyeliklere yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan                               Alpaslan KAVAKLIOĞLU                            Niğde                                      AK Parti

Başkanvekili                      Şirin ÜNAL                                                    İstanbul                                   AK Parti

Sözcü                                 Ramazan CAN                                                Kırıkkale                                  AK Parti

Kâtip                                  Fatoş GÜRKAN                                             Adana                                      AK Parti

Üye                                    Ahmet TOPTAŞ                                             Afyonkarahisar                       CHP

Üye                                    Semiha ÖYÜŞ                                                Aydın                                      AK Parti

Üye                                    Mehmet ŞEKER                                              Gaziantep                                CHP

Üye                                    Süleyman Nevzat KORKMAZ                       Isparta                                     MHP

Üye                                    Ali Haydar ÖNER                                          Isparta                                     CHP

Üye                                    Harun KARACA                                            İstanbul                                   AK Parti

Üye                                    Ahmet Kutalmış TÜRKEŞ                              İstanbul                                   AK Parti

Üye                                    Abdullah Levent TÜZEL                                İstanbul                                   HDP

Üye                                    Mustafa KALAYCI                                        Konya                                      MHP

Üye                                    Ömer Süha ALDAN                                       Muğla                                      CHP

Üye                                    Hasan KARAL                                               Rize                                         AK Parti

Üye                                    Mehmet ALTAY                                            Uşak                                        AK Parti

Üye                                    Fatih ÇİFTCİ                                                  Van                                         AK Parti