19 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29180

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      12 Kasım 2014

        69471265-305-10468

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Kasım 2014 tarihinden itibaren Cezayir ve Ekvator Ginesi Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            12 Kasım 2014

       68244839-140.03-285-599

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 12/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10468 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Kasım 2014 tarihinden itibaren Cezayir ve Ekvator Ginesi Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI