19 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29180

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      18 Kasım 2014

        69471265-305-10692

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Kasım 2014 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                          Yalçın AKDOĞAN

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            18 Kasım 2014

       68244839-140.03-292-612

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10692 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Kasım 2014 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI