19 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29180

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      17 Kasım 2014

        69471265-305-10648

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Kasım 2014 tarihinden itibaren İtalya ve Cezayir’e gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                          Yalçın AKDOĞAN

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            17 Kasım 2014

       68244839-140.03-288-605

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 17/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10648 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Kasım 2014 tarihinden itibaren İtalya ve Cezayir’e gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI