15 Kasım 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29176

TEBLİĞ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİNİN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ

Onaylanmış kuruluş

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2195 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Szutest Plaza Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi Çam Sokak No: 7 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin görevlendirme kapsamı genişletilerek Ek-1’de bulunan kodlar için Tam Kalite Güvence Sistemi-Uygunluk Beyanı (Full Quality Assurance System-EC Declaration of Conformity) ve Üretim Kalite Güvence Sistemi-Uygunluk Beyanı (Production Quality Assurance) kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 2 – (1) 9/3/2010 tarihli ve 27516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Szutest Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.