14 Kasım 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29175

TBMM KARARI

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ

AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU KURULMASINA

İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1074                                                                                                         Karar Tarihi: 11.11.2014

Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 11.11.2014 tarihli 12’nci Birleşiminde karar verilmiştir.