12 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29173

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

             Cumhurbaşkanlığından:

             Karar Sayısı : 2014/45

             Açık bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin (c) fıkrası uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ seçilmiştir.

                                                                                     11/11/2014

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI