12 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29173

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      10 Kasım 2014

        69471265-305-10352

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

G-20 Zirvesine katılmak üzere; 12 Kasım 2014 tarihinden itibaren Avustralya ve Filipinler Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            10 Kasım 2014

       68244839-140.03-281-589

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10352 sayılı yazınız.

G-20 Zirvesine katılmak üzere, 12 Kasım 2014 tarihinden itibaren Avustralya ve Filipinler Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI