11 Kasım 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29172

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/26)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 2/8/2007 tarihli ve 26601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/26)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg.*)

6601.10.00.00.00

Bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler

30

6601.91.00.00.00

İç içe girebilen milleri olanlar

6

6601.99

Diğerleri

12

6602.00.00.00.00

Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar

ve benzerleri

8

6603.20.00.00.00

Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri

(mil üzerine monte edilenler dahil)

15

6603.90.10.00.00

Saplar ve uçlar

6

6603.90.90.10.00

66.01 Pozisyonuna giren eşyanın aksamı

15

6603.90.90.90.00

Diğerleri

15

Kg: Brüt Ağırlık                                                                                                                                                                 ”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/8/2007

26601

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

13/12/2007

26729

2-

22/1/2009

27118

3-

28/7/2011

28008

4-

11/7/2012

28350