7 Kasım 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29168

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1117

1 ‒ Tunceli İli Mazgirt İlçesi Merkez Bucağı Köklüce Köyünün aynı ilin Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

6/11/2014

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                     Efkan ALA

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı