7 Kasım 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29168

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    4 Kasım 2014

        69471265-305-10079

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Kasım 2014 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          4 Kasım 2014

       68244839-140.03-272-572

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10079 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Kasım 2014 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI